KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P182)

Thứ Năm, 19/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 37: GIA-CỐP ĐI QUA NHÀ LA-BAN (3)

 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 

Đức Chúa Trời Tái Xác Hứa Giao Ước Áp-Ra-Ham (tt)  

Những lời này rất hữu ích và an ủi cho một người cô đơn, nhớ nhà như Gia-cốp khi phải rời nhà trong sự hối hả. Ông trên đường rời khỏi quê hương, và trong đêm đầu tiên này Đức Chúa Trời nói với ông, “Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi ở đâu ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ này.” 

Lưu ý, không phải Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ lường gạt, mưu lược như Gia-cốp. Nhưng Gia-cốp cần được bổ lại sức mạnh trong đức tin, được nâng đỡ bằng những lời hứa rộng rãi, vì chàng đã ăn năn tội lỗi, và rất cần ân điển của Đức Chúa Trời làm cho vững dạ. Đồng thời nâng đỡ ông khi buồn lo rời khỏi gia đình.  

Khải tượng mà Đức Chúa Trời cho ông thấy là cây thang bắt lên tới tận trời. Cây thang này có nghĩa gì? Chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giê-xu nói chuyện với Na-than-na-ên trong Giăng 1:50-51, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó! Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.” 

Cái thang này chính là Đấng Christ. Thiên sứ đi lên, đi xuống trên Con Người. Thiên sứ giúp đỡ cho Đấng Christ, và phục tùng theo mạng lịnh của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn còn nói chuyện với con người qua Đấng Christ trong thời kỳ của chúng ta. Chúng ta không thể đến trực tiếp với Đức Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Đó là con đường duy nhất chúng ta có thể đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tuyên bố trong sách Giăng 14:6, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” 

Chúa Giê-xu chính là cây thang, dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Lẽ thật này được ban cho Gia-cốp lần đầu tiên, dầu Gia-cốp là người lường gạt. Đức Chúa Trời sửa dạy ông, và Ngài ban cho ông thấy điều kỳ diệu với lời hứa quý báu.   

Điều này còn xảy ra trong ngày hôm nay cho chúng ta không? Vâng, Đức Chúa Trời vẫn còn dạy dỗ và sửa trị. Ngài đã làm điều đó cho những người mà Ngài nhận làm môn đồ. Đức Chúa Trời làm điều đó cho Áp-ra-ham, cho Y-sác, và tại Bê-tên, Ngài làm cho Gia-cốp. Thỉnh thoảng Chúa cho nhiều thử thách xảy ra để dạy chúng ta biết thêm về Ngài hầu có thể rèn luyện chúng ta trở nên người trưởng thành. 

Sau đêm thứ nhất, Gia-cốp tiếp tục hành trình của mình, Sáng-thế Ký 28:16-17, “Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay, thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!” 

Chúng ta thấy tâm trạng của Gia-cốp trong buổi sáng sau đêm đầu tiên xa nhà, ông nói: “Thật Đức Giê-hô-va hiện ra tại đây mà tôi không biết.” Khi Gia-cốp rời nhà ông biết rất ít về Đức Chúa Trời, ông nghĩ là khi chạy xa nhà thì có thể đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng tại nơi xa xôi hoang vắng, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện, điều đó làm cho ông ngạc nhiên và nhận thức rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.  

Vì Gia-cốp là một người tội lỗi, đã đến gần Đức Chúa Trời, nên sự gần gũi làm cho chàng sợ hãi, đó là một phản ứng thường có. Vì đây là chỗ Đức Chúa Trời gặp loài người, nên Gia-cốp bày tỏ ý tưởng như thế, “Đây là nhà Đức Chúa Trời,” vì đối với chàng đây là một từng trải thích thú. Mặc dầu ông kinh sợ, chẳng khác chi đã được phép vào gặp mặt Đức Chúa Trời tại nơi Ngài ở. Nhưng ở một nơi như vậy, tương đương việc tìm thấy cổng dẫn đến thiên đàng.  

Sáng-thế Ký 28:18-19, “Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ.” 

Tảng đá Gia-cốp dựng chắc là khá lớn, vì cây trụ này đánh dấu một từng trải thánh, nên trong trường hợp này nó được biệt riêng ra thánh bằng cách đổ dầu lên. Các du khách thời xưa, luôn đem theo một sừng đựng dầu, để xức dầu hoặc làm đồ ăn. Hơn nữa, sự biệt riêng ra thánh thể hiện bằng cách xức dầu, cũng bày tỏ thêm ý niệm rằng dầu dùng làm tế lễ, khi biệt riêng bàn thờ ở Bê-tên ra thánh, Gia-cốp đã đổ lễ quán và tưới dầu lên bàn thờ này. 

Có một điều chúng ta lưu ý là trụ đá Gia-cốp dùng chỉ làm một nơi kỷ niệm ghi nhớ sự hiện ra của Đức Chúa Trời chứ Gia-cốp không thờ trụ đá đó. Gia-cốp chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. 

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC