KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P183)

Chủ Nhật, 22/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


   BÀI 37: GIA-CỐP ĐI QUA NHÀ LA-BAN (4)

 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Gia-Cốp Lập Lời Hứa Nguyện  

Sáng-thế Ký 28:20-21, “Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.” 

Chúng ta đã nghe nói, Gia-cốp sẽ phải học hỏi nhiều, và đây là bằng chứng, Gia-cốp có lời khấn nguyện. Ông muốn có sự trao đổi với Đức Chúa Trời, ông nói “Nếu Đức Chúa Trời giúp tôi làm điều này thì…” Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa với Gia-cốp là Ngài sẽ làm những điều này cho ông. Sáng-thế Ký 28:15, “Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” Vậy mà bây giờ Gia-cốp còn quay lại trả giá với Chúa nói là “Nếu Ngài làm điều này cho tôi thì tôi sẽ phụng sự Ngài.”                           

 Đức Chúa Trời không đối xử với Gia-cốp theo cách đó. Ngài cũng không đối xử với chúng ta theo cách đó. Nếu Ngài đối xử theo cách đó thì Gia-cốp đã không bao giờ trở về quê hương được. Đức Chúa Trời đem Gia-cốp về xứ ông bằng ân điển và sự nhơn từ của Ngài. Cho nên cuối cùng khi Gia-cốp trở về Bê-tên ông trở nên một người khôn ngoan. Ông đã làm gì khi ông trở lại? Ông thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhơn từ mà Chúa đối cùng ông.  

Ngay cả trong ngày hôm nay có nhiều người vẫn còn nói rằng, họ sẽ phục vụ Đức Chúa Trời nếu Ngài làm điều này, điều kia cho tôi. Chúng ta đừng làm như thế. Chúa không đối xử với chúng ta theo cách đó. Ngài ban ân điển dồi dào cho chúng ta, mà không hề đòi chúng ta phải hoàn trả lại điều gì cho Ngài. Nhưng Chúa nói, nếu chúng ta yêu mến Ngài thì sẽ phục vụ Ngài. Đó là sự ràng buộc của tình yêu. Giống như tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con nhỏ của mình. Bà muốn trở nên người phục vụ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn cho mỗi chúng ta thực hiện. 

Sáng-thế Ký 28:22, “Hòn đá đã dùng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.” 

Vì thế Gia-cốp dựng một hòn đá. Ông cố gắng làm sự trao đổi với Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay vẫn còn làm như vậy. Ngài chỉ muốn trở thành Cha của chúng ta qua đức tin trong Đấng Christ.   

 Gia-cốp lập lời hứa nguyện “Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.” Cho chúng ta thấy một sự phát triển thêm lòng tin cậy và hiểu biết của Gia-cốp, rất có thể trong thời gian trước đây khi còn ở trong gia đình, Gia-cốp chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời của cha mình là Y-sác. Thật ra Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Gia-cốp từ khi ông được hình thành trong bụng mẹ, Ngài đã chú ý đến ông, nói tiên tri về tương lai của ông và Chúa đang cải sửa ông trở nên một người trọn vẹn hơn.

Mong ước mỗi chúng ta luôn nhận thức được Đức Chúa Trời là Chúa Cha nhơn từ của mình. Ngài là Cha nhơn từ đối chúng ta bằng sự yêu thương, hoàn toàn không có sự mặc cả.

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC