KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P187)

Thứ Sáu, 04/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 38: GIA-CỐP CƯỚI LÊ-A VÀ RA-CHÊN (4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Gia-Cốp Gặp La-Ban 

Sáng-thế Ký 29:13-15, “Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu; rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết.” 

Một tháng trôi qua, điều gì đã xảy ra? Gia-cốp là người siêng năng làm việc, lại rất khỏe mạnh, ông là cháu đến từ xa, đến nhà thăm viếng cậu, được cho chỗ ăn ở miễn phí. Trong thời gian này chắc là Gia-cốp đang để ý đến Ra-chên là con của La-ban, và có thể là cô Ra-chên cũng để ý lại. Thử tưởng tượng, vào một buổi ăn chung, La-ban nói với Gia-cốp, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Cậu La-ban là người khôn ngoan hơn, cậu nói rằng xin cháu đừng làm cho cậu cách không công, để cậu trả công cho cháu. Cậu La-ban đang tìm cách thương lượng với cháu mình. 

Ông nói tiếp, Sáng-thế Ký 29:16-17, “Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a; con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi.” 

La-ban đề cập hai con gái mình với Gia-cốp, đó là Lê-a và Ra-chên. Cậu La-ban để ý biết là Gia-cốp đang thích cô em Ra-chên, bởi vì Ra-chên đẹp hơn và ông đã gặp ngay từ khi còn ở ngoài bờ giếng, còn Lê-a thì mắt yếu, không đẹp bằng. Đôi mắt của người nữ rất là quan trọng, chẳng những bày tỏ nét đẹp nhưng cũng bày tỏ tâm tư của họ. Dĩ nhiên là Gia-cốp yêu Ra-chên hơn.

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC