KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P189)

Thứ Năm, 10/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 38: GIA-CỐP CƯỚI LÊ-A VÀ RA-CHÊN (6)   

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Gia-Cốp Bị Gạt Cưới Lê-A (tt)

La-ban thấy con rể nhượng bộ bất ngờ với địa vị khó khăn mà mình đẩy Gia-cốp vào, tức là dầu sao Gia-cốp cũng bị mọi người chế nhạo gấp hai trong trường hợp chàng đuổi bỏ Lê-a. Thật La-ban là người gian xảo, đánh kinh sợ.

Chúng ta thấy tâm trạng của Gia-cốp rất nặng nề vì đã lừa dối cha và anh, lại nghĩ đến sự sầu khổ mà Lê-a chịu nếu trong trường hợp chàng chối bỏ nàng, nên cố ưng thuận điều kiện của La-ban. Tuần sau đó La-ban gả Ra-chên cho Gia-cốp. Gia-cốp không nên lấy hai vợ, vì ông sẽ gặp nhiều khó khăn sau đó. Đừng nghĩ là vì điều này được ghi lại trong Kinh Thánh nên Đức Chúa Trời chấp nhận nó, Ngài không chấp nhận đâu. Có nhiều việc được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng Chúa không chấp nhận hành động sai ấy. Chẳng hạn, Chúa không chấp nhận việc nói dối của Áp-ra-ham, của Y-sác. Nhưng tất cả những lời ký thuật này đều do nơi sự hà hơi của Đức Chúa Trời, chính Ngài là tác giả của Kinh Thánh, Môi-se theo sự soi dẫn của Chúa mà ghi lại chính xác những gì Đức Chúa Trời muốn nói. 

Thật sự trong Sáng-thế Ký 29 này ghi lại Gia-cốp có nhiều vợ, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận cho việc đa thê. Đức Chúa Trời không chấp nhận cho Gia-cốp có nhiều hơn một vợ. Gia-cốp có rất nhiều khó khăn trong gia đình của ông từ giai đoạn này. Tất cả điều này đến với ông bởi chính những gì ông đã làm. Gia-cốp gặt những gì ông đã gieo. 

Diễn tiến kế tiếp với hai vợ của Gia-cốp, Sáng-thế Ký 29:31-35, “Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn; vì nói rằng. Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai; nàng rằng: Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén.” 

Lê-a là người đau buồn vì Gia-cốp yêu Ra-chên hơn Lê-a, khi bà sanh Ru-bên thì bà có sự vui mừng trong lòng, vì từ đó Gia-cốp thương yêu bà nhiều hơn. Ru-bên là con đầu lòng của Gia-cốp, nhưng ông không phải là dòng dõi dẫn đến sự sanh ra của Đấng Christ, nhưng người con chót của Lê-a là Giu-đa, bà có thêm hai người con nữa là Si-mê-ôn và Lê-vi. Giu-đa là dòng tộc nhà vua. Vua Đa-vít đến từ dòng dõi này. Ru-bên mất địa vị trưởng nam vì tội lỗi của ông. Còn Lê-vi trở thành dòng tộc thầy tế lễ. Lê-a trở thành mẹ của những con trai quan trọng của Gia-cốp.   

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC