KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P190)

Chủ Nhật, 13/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 39: GIA ĐÌNH CỦA GIA-CỐP (1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng-thế Ký 30                                 

Khi đến Sáng-thế Ký đoạn 30 này. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang hành động, dẫu rằng Gia-cốp phạm tội. Đề tài của đoạn này là gia đình của Gia-cốp và sự sanh ra các con trai của ông. Gia-cốp nóng lòng muốn rời La-ban, và Gia-cốp thương lượng cách tinh khôn với La-ban.

Các Con Trai Gia-Cốp

Sáng-thế Ký 30:1-4, “Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao? Ra-chên rằng: Nầy con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp, và người đi lại cùng nàng.”

Ra-chên là người vợ mà Gia-cốp rất thương mến, thấy địa vị vững chắc của mình không như trước kia. Muốn có con là một điều mong ước lành mạnh và tự nhiên. Phụ nữ làm tròn thiên chức sanh con. Nhưng lòng ghen ghét của Ra-chên không thể tha thứ, và việc nàng thiếu nhẫn nại có cơ hội gây tổn hại, vì bà đang hoài nghi chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Lời nàng nóng nảy đòi hỏi cách mạnh mẽ, nó phản ảnh tình trạng thiếu đức tin của nàng cách rõ ràng. Trong dòng dõi được lựa chọn, Đức Chúa Trời thấy rằng dục vọng và mưu kế loài người sẽ chẳng tiếp nối được dòng dõi của lời hứa và sanh được con cháu mong ước. Quả thật lòng ghen hờn và thiếu nhẫn nại của Ra-chên chắc mạnh mẽ lắm, nên phát ra một đòi hỏi phi lý như vậy, nếu lời yêu cầu của bà không được ông đáp ứng thì bà đòi chết. Phụ nữ trong thời ấy cảm thấy xấu hổ khi không có con, cho nên khi có nhiều con thì cương vị của các bà sẽ được tôn trọng hơn.

Gia-cốp có lý mà giận dữ, vì vợ chàng thốt ra những lời khờ dại, lầm lỗi. Chắc nàng đã quá tủi hổ khi không có con, nên mới thốt ra những lời như vậy. Vì thế Gia-cốp mới nhắc cho nàng nhớ rằng, thọ thai và sanh con là do ý chỉ và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Gia-cốp nói đến sự sanh con hoặc son sẻ là do ý chỉ và quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, ông chẳng có ý niệm mê tín đâu. Như Thi thiên 127:3 viết như sau: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”

Nhưng Gia-cốp là người thiếu sót trong sự yên ủi vợ, vì trong lúc này chàng không mạnh mẽ trong đức tin đủ, để cùng Ra-chên đem vấn đề trình bày với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Gương của Y-sác, cha của ông đáng lẽ phải dạy cho chàng biết làm gì trong trường hợp như vậy, và chắc hẳn chàng đã được mẹ tỏ cho biết việc ông được sanh ra trong lúc bà ở tuổi khá muộn.

Còn tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC