KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P194)

Thứ Sáu, 25/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 39: GIA ĐÌNH CỦA GIA-CỐP (5)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Gia-Cốp Chuẩn Bị Rời La-Ban (tt)

La-ban chấp nhận đề nghị của Gia-cốp ngay, tỏ ra vui vẻ nói “Được rồi.” Chính trong giờ đó La-ban liền phân chia súc vật ra làm hai nhóm, dầu rằng Gia-cốp hứa là sẽ làm điều ấy. Sự can thiệp bất ngờ của La-ban là vì vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ Gia-cốp. Lúc này La-ban đang lo sợ mất sự phục vụ của Gia-cốp, vì chính ông cũng là người lường gạt nên ông cũng ít có tin ai. Từ lúc đó La-ban giao bầy súc vật bình thường không có rằn, không có đốm cho các con ông chăn giữ, vì sợ Gia-cốp đánh tráo. La-ban còn cẩn thận hơn nữa nên đặt hai nhóm gia súc này cách xa nhau chừng ba ngày đường. 

Sáng-thế Ký 30:37-39, “ Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá-tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm.”

Lời mặc cả liên quan đến công giá của Gia-cốp, như đã đưa ra trong lúc đầu, là hành động của đức tin. Nhưng khi thấy hành động nghi ngờ của La-ban hiện rõ, thì Gia-cốp dường như bị dao động, không còn quyết định lấy đức tin đối phó với tất cả các vấn đề, vậy ông dùng phương kế để thành công. Đằng sau phương kế đó là sự nghi ngờ.

Sáng-thế Ký 30:40-43, “Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen; nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy; thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.”

Gia-cốp là người rất mưu lược, ông đã làm như vậy trước đây. Nhưng khi ông gặp cậu La-ban thì còn mưu lược hơn, vì thế Gia-cốp tìm cách đối chọi lại.

Gia-cốp có tất cả 12 con trai và những người con này trở thành 12 bộ tộc trong quốc gia Y-sơ-ra-ên, danh sách các con của ông như sau:

- Do Lê-a sanh ra: 1- Ru-bên,  2- Si-mi-ôn, 3- Lê-vi, 4- Giu-đa, 5- Y-sa-ca, 6- Sa-bu-lôn, 7- Đi-na là con gái.

- Do Bi-la, con đòi của Ra-chên sanh ra: 1- Đan, 2- Náp-ta-li

- Do Xinh-ba, con đòi của Lê-a sanh ra: 1- Gát, 2- A-se

- Do Ra-chên sanh ra: 1- Giô-sép, 2- Bên-gia-min.

Tổng cộng Kinh Thánh ghi chép Gia-cốp có 12 con trai và một con gái là Đi-na.

Trong đoạn kế tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp rời khỏi Cha-ran và trở về đất đã hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Chắc rằng Đức Chúa Trời đang lo ngại cho các con của Gia-cốp, Ngài không muốn cho những người con này sống trong môi trường của nhà La-ban.

Trong ngày Gia-cốp rời nhà cha mẹ ra đi cách hối hả một mình, đến nay thời gian hai mươi năm trôi qua, ông có vợ, con cái và tài vật rất nhiều. Gia-cốp kêu cầu Đức Chúa Trời gìn giữ dẫn dắt ông và làm cho ông trở nên thạnh vượng.    

Mong ước chúng ta đi đâu hay làm gì trong đời sống mình, cũng hãy hết lòng nương cậy vào Chúa nhơn từ.

Còn tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P274)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC