KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P208)

Thứ Bảy, 30/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 42 GIA-CỐP VÀ Ê-SAU PHỤC HÒA VỚI NHAU (3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng-thế Ký 33

Sáng-thế Ký 33:12, “Ê-sau nói: Hè, ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em.”

Ê-sau nói rằng, “Chúng ta hãy trở về quê, để anh sẽ đi trước em, dẫn đường cho em và bảo vệ em.” Có lẽ Ê-sau dự đoán rằng Gia-cốp sẽ lập tức tiếp tục hành trình về Hếp-rôn. Để bày tỏ tâm tình thân thiện, anh đề nghị hai đoàn cùng đi chung, tức là bốn trăm người của Ê-sau cùng đi song song với đoàn người và bầy chiên của Gia-cốp.  

Sáng-thế Ký 33:13, “Gia-cốp đáp: Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đương có con bú; nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết.”

Gia-cốp nói, “gia đình em, các đứa trẻ còn yếu lắm và các bò cái còn đương bú. Chúng em không thể đi nhanh được, dĩ nhiên, anh với quân đội 400 người sẽ có thể di chuyển nhanh hơn, vậy anh đi trước đi.”

Khi Gia-cốp bàn chẳng nên làm như vậy, không phải ông nghi ngờ lòng thành thật của Ê-sau, hoặc dự đoán thân thiện của anh chẳng còn đâu, song lý do thoái thác chánh là súc vật đã bị đùa đi mệt nhọc quá trong khi Gia-cốp trốn khỏi La-ban, vậy phải thận trọng kẻo chúng kiệt sức. Vả lại, các con của Gia-cốp cũng không chịu nổi cuộc hành trình, vì chúng còn rất nhỏ.

Gia-cốp dường như còn một lý do khác để chối từ không cho Ê-sau cùng đi với mình, mặc dầu tế nhị ông chẳng nói ra cho anh biết. Cũng như Áp-ra-ham, Gia-cốp cảm thấy là tất cả tài sản và thành công của mình do Đức Chúa Trời ban phước cho, vậy nên ông cảm thấy cần duy trì tình trạng độc lập của mình, kẻo lại dường như kẻ khác đã góp phần cho chàng được giàu có.  

Sáng-thế Ký 33:14, “Xin chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà chúa tại xứ Sê-i-rơ.”

Gia-cốp đề nghị rằng mỗi người sẽ đi theo tốc độ thích hợp với tình trạng của mình, và Ê-sau hãy đi trước. Suốt cả những lời bàn luận này Gia-cốp vẫn duy trì cách xưng hô cung kính mà ông đã dùng khi mới gặp anh, ông gọi anh là “chúa tôi” và xưng mình là “kẻ tôi tớ chúa.” Gia-cốp minh xác rằng bằng cách đi thong thả từng chặng như vậy, rốt lại chàng cũng sẽ tới chỗ gặp Ê-sau. Rõ ràng lắm đó là ý định chân thành của Gia-cốp.  

Còn tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P282)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P281)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC