KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P209)

Thứ Ba, 03/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 42 GIA-CỐP VÀ Ê-SAU PHỤC HÒA VỚI NHAU (4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng-thế Ký 33

Sáng-thế Ký 33:15-16, “Ê-sau nói: Vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: Chi vậy? Miễn em được nhờ ơn trước mặt chúa thôi! Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Sê-i-rơ.”

Ê-sau đang ở tại phía nam Ca-na-an trong Sê-ri-ơ, “đất của Ê-đôm,” trong thời kỳ đó. Sau khi cha họ qua đời, Ê-sau dời về núi Sê-i-rơ, cuối cùng thì Đức Chúa Trời ban cho Ê-sau núi đó làm sản nghiệp (Phục truyền 2:5).

Từ đây chúng ta để ý đến đời sống tâm linh của Ê-sau, ông có sự thay đổi khá nhiều, vì đã bỏ qua sự thù hận với Gia-cốp, đã nghe sự tỏ bày của Đức Chúa Trời mà làm hòa lại với em mình, nhưng ông chưa đạt đến mức đức tin chân chánh. Nếu đức tin của ông chịu nhận những gì Chúa truyền dạy, thì ông đã nắm theo như Gia-cốp là người hưởng được lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông không làm như vậy, dường như tỏ rõ rằng anh chẳng nắm được hay hiểu được những giá trị thiêng liêng. Do đó, ông chẳng được liệt kê vào hạng người có đức tin, mặc dầu đến cuối cùng, chân lý thiêng liêng từ Y-sác truyền cho, đã khiến lòng ông quay về cùng Chúa. 

Hành Trình Gia-Cốp Đi Đến Si-Chem

Sáng-thế Ký 33:17, “Gia-cốp đi đến Su-cốt; bèn cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật; cho nên họ đặt tên chốn nầy là Su-cốt.”

Su-cốt cách phía đông sông Giô-đanh và phía bắc rạch Gia-bốc một khoảng ngắn, tức là chỗ hai dòng sông này gặp nhau. Muốn đến chỗ ấy, cách tốt nhất là Gia-cốp phải đi qua chỗ cạn của con rạch Gia-bốc. Việc ông cất một ngôi nhà tỏ rõ là gia đình ông ở đó mấy năm, như sự việc tỏ bày trong đoạn 34 kế tiếp, khi ở đó con gái Gia-cốp là Đi-na bị Si-chem bắt cóc, bấy giờ nàng đã thành thiếu nữ. Sau khi Ê-sau ra đi có lẽ Gia-cốp nhận thấy rằng các súc vật cần được coi sóc nhiều hơn. Vì cớ đó mà ông trì hoãn hành trình đi đến Sê-i-rơ.

Bây giờ, chúng ta đừng nên đi quá nhanh và dễ dàng tại đây, chúng ta đừng bận tâm về những gì đã xảy ra. Có sự thay đổi lớn đã đến trên ông Gia-cốp. Tất cả sự tính toán khôn ngoan của Gia-cốp tặng quà cho anh ông là Ê-sau, tất cả chỉ là hư không. Đức Chúa Trời chuẩn bị tấm lòng của La-ban không làm tổn hại đến Gia-cốp, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tấm lòng của Ê-sau chấp nhận lại Gia-cốp. Bây giờ ông có sự bình an với cả hai người đó. Ê-sau không muốn nhận quà của Gia-cốp, bởi vì ông đã có quá nhiều rồi. Khi Gia-cốp nài nỉ, ông lấy quà vì phép lịch sự. Cả hai anh em hình như trở nên rộng lượng và thật sự làm hòa với nhau. Chúng ta không nghi ngờ điều đó. Từ khi Ê-sau trở nên giàu có, mặc dầu ông không coi trọng giá trị quyền trưởng nam, cho nên không có lý do gì ngăn cản ông làm hòa trở lại với người em sanh đôi với mình.

Bây giờ ánh nắng bắt đầu đến trong đời sống của Gia-cốp. Ông có lại mối quan hệ hòa dịu với cậu La-ban và sự phục hòa với anh Ê-sau. Đức Chúa Trời sắp đặt mọi điều này cho Gia-cốp. Gia-cốp từ bỏ tánh tham lam và sự khôn ngoan riêng của ông. Ông sẽ phải đối diện với sự chết nếu ông cứ tiếp tục phương cách bạo loạn này. Khi Gia-cốp nhìn lại xuyên qua đời sống mình, đều thấy rằng, khi ông làm gì hay đi đâu đều thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động, vì thế Gia-cốp ngợi khen sự vinh hiển Chúa. Dầu vậy, những việc làm tội lỗi của Gia-cốp mà ông chưa có gặt đầy đủ, và sự khó khăn cho đời sống của Gia-cốp vẫn còn chờ đợi ông.

Sau cuộc gặp gỡ Gia-cốp, Ê-sau từ giã em mình trở về Sê-i-rơ và hẹn sẽ gặp lại, dầu vậy, cho đến khi lễ an táng của cha mình là Y-sác thì hai anh em mới gặp nhau, như chúng ta sẽ thấy đề cập trong đoạn 35.

Còn tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P287)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P286)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC