KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P210)

Thứ Sáu, 06/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 42 GIA-CỐP VÀ Ê-SAU PHỤC HÒA VỚI NHAU (5)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng-thế Ký 33

Sáng-thế Ký 33:18-19, “Gia-cốp ở xứ Pha-ran-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng tại trước thành, bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.”

Có khi Gia-cốp bị chỉ trích, bởi vì ông dừng lại tại Su-cốt, ở Si-chem và không tiếp tục đi thẳng về Bê-tên. Thật ra, chúng ta không mong mỏi nhiều quá vào Gia-cốp trong thời điểm này. Ông vẫn còn là người bị xít-xụi và mới bắt đầu bước đi những bước thiêng liêng.

Sáng-thế Ký 33:20, “Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt trên là Ên-Ên-ô-hê -Y-sơ-ra-ên.”

Tại đây Gia-cốp xây một bàn thờ, cũng giống như ông nội của ông là Áp-ra-ham, thường có phong tục xây dựng bàn thờ tại những nơi mà ông đi đến. Tại đây ông gọi một tên mới cho Chúa, đó là “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” Điều này thật sự bày tỏ sự tăng trưởng trong bước đi của Gia-cốp với Chúa, mà ông cố gắng truyền lại cho thế hệ sau đó, Đức Chúa Trời là một Đấng hùng mạnh, hoặc là một Đấng Quyền năng. Gia-cốp nhớ lời Chúa hứa, và Ngài đã chứng tỏ cho Gia-cốp biết rằng Ngài có quyền năng giữ đúng lời đã hứa.

Bằng cách dùng chính tên mới của mình, Gia-cốp tỏ rõ rằng ông là con người được khôi phục mới mẻ, và ông hiểu biết thêm chân lý mới về Đức Chúa Trời.

Mong ướ mỗi chúng ta có được những kinh nghiệm tương tự như Gia-cốp đã có, tức là trong hành trình tìm hiểu Kinh Thánh, sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày hiểu thêm về Đức Chúa Trời, để chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống mình.

Trong Sáng-thế Ký 33 chúng ta thấy hình ảnh tốt lành, đó là sự phục hòa của hai anh em sanh đôi sau 20 năm xa cách, khi hai anh gặp lại nhau, Gia-cốp thuận phục và tôn kính anh mình, còn Ê-sau đổi lòng giận dữ, bỏ thù nghịch, bỏ qua những lỗi lầm của em mình. Đó là điều tốt, nhưng có khi chúng ta không phải dễ dàng bỏ qua bao nhiêu những thù nghịch chồng chất trong đời sống của mình, nhưng nếu chúng ta cố gắng bỏ qua sự thù nghịch với một người thân yêu gần nhất của mình, như cha mẹ, vợ con, anh em, bà con hay bạn thân của mình trong lầm lỗi mà họ đã làm với chúng ta, tin chắc rằng lúc đó chúng ta tìm thấy được nguồn vui và bình an trong lòng của chính mình, và sự phục hòa sẽ đem lại nguồn vui cho người thân mà chúng ta tha thứ. Khi nào mà chúng ta tha thứ, làm hòa được với người thân của mình thì lúc ấy chúng ta mới có năng lực mà tha thứ và phục hòa với nhiều người khác.      

Nguyện xin ơn sức của Đức Chúa Trời gia ơn trên mỗi chúng ta để có phục hòa lại với anh em mình.

Còn sự phục hòa mà mỗi người trong chúng ta cần phải làm đó là sự phục hòa với Đức Chúa Trời, vì hết thảy chúng ta điều đã phạm tội cùng với Đức Chúa Trời qua hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Một trong những tội lỗi lớn hơn hết là không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ và chờ đợi con người tội lỗi quay trở để phục hòa với Ngài. Nếu chưa có sự hòa với Đức Chúa Trời, hãy thực hiện càng sớm, càng tốt.

Còn tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P287)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P286)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC