KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P211)

Thứ Hai, 09/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 43: TỘI LỖI CÁC CON TRAI GIA-CỐP (1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng Thế Ký 34

Có khi nào chúng ta có những quyết định trong đời sống và quyết định ấy có ảnh hưởng đến cuộc sống về sau không?  

Gia-cốp có một điều nhầm lẫn khi ông dừng lại tạm cư một thời gian tại Si-chem. Tại đây có một việc xảy ra làm ô nhục cho gia đình ông. Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, bị cưỡng hiếp bởi Si-chem, con trai của Hê-mô người Hê-vít. Sau đó anh ruột của Đi-na là Si-mê-ôn và Lê-vi, giết các người nam trong thành để trả thù cho em mình, tại thành của Hê-mô. Điều nầy không thể biện minh được, nó làm mờ đi hình ảnh tốt trong gia đình của Gia-cốp. Điều đó xảy ra sau khi Gia-cốp rời nhà cậu mình là La ban ở Cha-ran không bao lâu. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đưa gia đình Gia-cốp đi khỏi môi trường đó là điều cần thiết. 

Có hai điều quan trọng mà Đức Chúa Trời đã để nhiều thì giờ nói trong sách Sáng thế ký. Điều trước nhất đó là ảnh hưởng tổ tiên truyền lại. Đức Chúa Trời rất quan tâm rằng người tin Chúa kết hôn với người tin, người tin Chúa không được kết hôn với người không tin. 

Điều quan tâm thứ hai là môi trường mà cá nhân đang sống. Chúng ta thấy đặc biệt trong đời sống của Gia-cốp. Ông có một gia đình đông người, không những chỉ có 11 con trai mà thôi, ông còn có nhiều con gái nữa. Chúng ta chỉ nghe kể chỉ một người con gái, bởi vì chuyện xảy ra cho cô làm cho gia đình rất là đau buồn, như được viết lại trong đoạn 34 nầy. 

Có thêm nhiều điều quan trọng cho chúng ta chú ý để hiểu sách Sáng thế ký nầy. Đó là những sự khó khăn trong gia đình. Đã có sự tranh chiến và xung đột trong gia đình của Áp-ra-ham. Cũng như gia đình của Y sác. Ê-sau thuộc về phe của cha, Gia-cốp thuộc về phe của mẹ là Rê-bê-ca, từ đó gây ra biết bao điều khó khăn cho gia đình. Bây giờ, chúng ta sẽ thấy những sự khó khăn lớn xảy ra trong gia đình của Gia-cốp. 

Gia-cốp dừng lại và sinh sống ở Si-chem một thời gian, tại đây đã xảy ra sự buồn rầu cho ông, điều này đã làm cho Gia-cốp rất đau lòng. Gia-cốp (hay tên mới là Y-sơ-ra ên) đã lập bàn thờ tại Si-chem. Bây giờ ông làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đây là một sự thay đổi lớn trong đời sống ông, dầu là sự tăng trưởng tiến bộ rất chậm. Đó là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng mong ước rằng khi trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ trưởng thành nhanh chóng trong một vài ngày. Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta là con trong gia đình, là nơi chúng ta có thể hiểu biết lẽ thật, bởi vì Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Nhưng tiến trình tăng trưởng và nhận biết Đức Thánh Linh của chúng ta rất là chậm. Chúng ta có thể học lẽ thật trong Kinh thánh, như chúng ta tìm thấy trong đời sống của mình giống như Si-môn Phi-e-rơ đã vấp ngã. Cảm tạ Đức Chúa Trời giúp Si-môn đứng dậy và ông trở nên mạnh mẽ. Sau đó ông đi gần gũi, mật thiết với Đức Chúa Trời. Thật sự ông đã đi con đường thập tự giá mà Chúa chúng ta đã đi qua. Chúng ta cần nhận biết rằng trong đời sống của chúng ta, sự tăng trưởng rất chậm, sự tăng trưởng của những người khác cũng rất chậm nữa. Thỉnh thoảng, có nhiều cha mẹ mong muốn sự thay đổi quá nhiều nơi con cái mình. Xin đừng mong muốn nhiều quá nơi người khác, nhưng cần mong ước sự thay đổi nhiều trong chính đời sống của mình.

Có ba đoạn trong sách Sáng thế ký ghi chép việc không được tốt lắm, các đoạn này liên quan đến các con của Lê-a, người con gái mà La-ban đã gả cho Gia-cốp. Tại điểm nầy, chúng ta thấy các con của Lê-a đã liên hệ vào tội lỗi. Lê-a có bốn người con trai. Trong đoạn 34 nầy nói đến Si-môn và Lê-vi, trong đoạn 35 chúng ta thấy tội lỗi xảy ra với Ru-bên là con trai được sanh ra đầu tiên. Trong đoạn 38 chúng ta sẽ thấy Giu-đa. Tất cả những người con trai của Lê-a đã làm những điều xấu, trong đời sống họ có nhiều tội lỗi. 

Chúng ta cũng biết có sự xung đột lớn trong những gia đình nầy, nhưng bây giờ có thêm một điều nữa. Có sự bẩn thỉu, xấu xa đã thấm nhập vào trong gia đình của Gia-cốp, mà nó không có trong gia đình của Áp-ra-ham hay của Y-sác. Họ có nhiều vấn đề và khó khăn, nhưng không giống như gia đình của Gia-cốp. Một lần nữa Đức Chúa Trời muốn gia đình của Gia-cốp, rời khỏi nhà người cậu La-ban, rời khỏi môi trường đang sống, bởi vì nơi đó có quá nhiều điều ảnh hưởng đến tội lỗi được đề cập ở đây.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P282)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P281)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC