KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P212)

Thứ Năm, 12/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 43: TỘI LỖI CÁC CON TRAI GIA-CỐP (2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng Thế Ký 34

Đi-Na Bị Hiếp Bởi Si-Chem  

Gia-cốp đã dừng lại tại Si-chem và mua cho ông một miếng đất tốt nhỏ ở ngoài thành. Ông đã bị lôi cuốn theo phong tục thời đó. Vâng, đó không phải là nơi tốt, Đức Chúa Trời muốn ông phân rẽ khỏi chỗ nầy.

 Sáng thế ký 34:1-2, “Nàng Đi-na, con gái của Lê-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng.” 

Đi-na thăm bọn con gái trong thành của Si-chem. Theo ngôn ngữ truyền thông hiện nay: chàng thanh niên đã cưỡng hiếp nàng. Nếu họ nói điều nầy trên sách báo, ra-di-o và ti-vi, dầu người giảng giỏi hay dở thì cũng nói đó là tội. Tội lỗi cần phải được chỉ ra, trong mọi thời kỳ, tội lỗi phải được nhìn nhận là tội lỗi.  

Sáng thế ký 34:3-4, “Tâm hồn chàng vấn-vít cùng Đi-na, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô, cha mình, rằng: Hãy cho tôi con gái nầy làm vợ.”

Điều làm cho chúng ta thấy thích thú tại đây là chàng thanh niên Si-chem nầy yêu và muốn cưới Đi-na làm vợ. 

Sáng thế ký 34:5-7, “Vả, Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Đi-na, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hê-mô, cha Si-chem, đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Y-sơ-ra-ên, nằm cùng con gái của Gia-cốp, là việc chẳng bao giờ nên làm.” 

Chắc chắn chúng ta đồng ý là điều nầy không nên làm, nhưng nó đã xảy ra, có một chàng trai muốn cưới con gái ông. Khi Gia-cốp nghe điều đó thì đợi các con trai mình về, và họ có sự bàn cãi với nhau. Lẽ ra Gia-cốp không nên làm như vậy. Khi Hê-mô, cha của chàng thanh niên Si-chem đến để xin hỏi cưới Đi-na cho con trai ông. Gia-cốp có thể đồng ý điều đó, bởi vì nó đã lỡ rồi, tcó thể nói đó là cách tốt nhất để làm trong lúc nầy. Thật ra cách giải quyết vấn đề ấy không phải là cách tốt nhất, và Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận điều đó. Bởi vì, việc cưới gả với những dân tộc chẳng tin kính là điều sai trái. 

Sáng thế ký 34:8-12, “Hê-mô nói cùng họ rằng: Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan-díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết sui-gia cùng nhau; các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi; xứ sẵn dành cho các ông; hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.” 

Tất cả những điều này tỏ bày cho Gia-cốp thấy phải dời đi nơi khác. Đây không phải là nơi để ông ở, sống chung với những người trong xứ nầy. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC