KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P217)

Thứ Sáu, 27/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Bài 44: GIA-CỐP TRỞ VỀ BÊ-TÊN (2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

 

Sáng thế ký 35

Gia-cốp trở về Bê-tên 

Sáng thế ký 35:1, “Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy chổi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” 

Bây giờ Đức Chúa Trời đang gọi người đàn ông này trở lại Bê-tên. Sau cái kinh nghiệm đau buồn vừa qua, ông ta đã sẵn sàng bước đi. Ông đã không có đức tin để đi ra khỏi chỗ cũ của mình, nhưng bây giờ Gia-cốp bắt đầu nắm giữ vai trò lãnh đạo thuộc linh trong gia đình mình. 

Sáng thế ký 35:2, “Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.” 

Gia-cốp bảo mọi người nhà mình phải làm một số điều. Trước tiên, họ phải “dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi.” Chúng ta có thể hết sức kinh ngạc về chuyện này. Chúng ta còn nhớ là khi Gia-cốp trốn đi với Ra-chên và Lê-a, Ra-chên giấu đem theo mình những thần tượng của gia đình mình. Vào lúc đó Gia-cốp không biết rằng nàng đã lấy những hình tượng đó đem theo. Ông đã rất thành thực khi nói với La-ban rằng những hình tượng nhỏ đó không có trong hành lý của đoàn lữ hành. Thực sự, ông đã không biết chúng đang nằm trong đó.   

Khi những hình tượng đó bị khám phá ra, chúng ta giả định là Gia-cốp muốn dẹp bỏ chúng, vì ông đã nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần Hằng Sống. Trong thực tế, ông đã có một kinh nghiệm gặp gỡ Ngài. Nhưng ông đã không dẹp bỏ những hình tượng, và bây giờ chúng ta thấy là cả gia đình ông đang thờ phượng những thần tượng ngoại bang này. Đây là lần đầu tiên, Gia-cốp nắm giữ trách nhiệm lãnh đạo thuộc linh. Ông ra lệnh: ‘Hãy dẹp bỏ những thần giả này, những thần ngoại bang này.’ Điều trước tiên họ phải làm là dẹp bỏ đi điều tội lỗi.   

Có rất nhiều người thờ phượng hầu việc một số thần tượng nào đó trong 6 ngày và đến ngày Chúa nhật cố gắng thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ Đốc nhân, ngay cả những người thuộc khuynh hướng bảo thủ cực đoan, có những thần ngoại bang, và sau đó họ tự hỏi tại sao mình không tìm thấy được những kinh nghiệm phước hạnh trong buổi thờ phượng ngày Chúa nhật của hội thánh. Chúng ta phải dẹp bỏ đi những thần tượng ngoại bang trong lòng chúng ta. Những thần tượng có thể là những tham muốn xấu xa. Có một loại thương gia luôn chạy theo đuổi đồng tiền mình có thể thâu vào được. Loại người này tận hiến đời sống cho việc kiếm tiền hơn là tận hiến cho sự thờ phượng hầu việc Chúa vào Chúa nhật. Rồi sau đó lại tự hỏi có trục trặc gì đây trong đời sống tâm linh của mình. Nếu chúng ta đang đi trở lại Bê-tên nơi gặp Đức Chúa Trời lúc ban đầu, thì phải dẹp bỏ tất cả những điều tội lỗi. 

Sau đó, Gia-cốp nói. ‘Hãy dọn mình cho sạch.’ Đối với những người tin kính Chúa, điều đó có nghĩa là xưng nhận tội. Phải giải quyết tội lỗi trong đời sống của mình. Chúng ta không thể đến nhà thờ ngày chúa nhật và lơ đi cách chúng ta đã sống trong tuần lễ vừa qua. Ít nhất thì chúng ta cũng phải tắm sạch và xức dầu khử mùi hôi khi đến nhà thờ. Cũng vậy, đang có những mùi hôi thuộc linh trong các hội thánh của chúng ta vì không có sự xưng nhận tội, không có sự dọn mình cho sạch. ‘Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác’ (I Giăng 1:9). Phải xưng nhận tội. Ngài sẽ tha  thứ, nhưng chúng ta phải xưng nhận tội. 

‘Và thay áo xống đi,’ nói cách khác, đó là dẹp bỏ đi áo xống cũ. Trong Kinh Thánh ‘áo xống’ nói về thói quen xấu. Con cái của Đức Chúa Trời phải mặc lấy nếp sống tỏ ra mình là ai và tỏ ra mình thuộc về ai. Các bạn có mặc lấy bản tính của Chúa không? Có thể nào quý vị bị khám phá ra là ở nơi làm việc hay ở trường học hay ở khu phố, đời sống mình chẳng có chút nào khác với những người không thuộc về Chúa không? Các bạn đang mặc lấy một bản chất nào? Vào ngày mà Gia-cốp quay trở lại Bê-tên, ông khởi đầu một cuộc sống cho Chúa. Cho đến lúc đó, có thể ông đã không làm như vậy. Giờ đây, ông nói: ‘Hãy đi đến Bê-tên.’ Đó là điều chúng ta phải làm.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC