KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P218)

Thứ Hai, 30/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 44: GIA-CỐP TRỞ VỀ BÊ-TÊN (3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 35

Sáng thế ký 35:3, “Đoạn, chúng ta hãy chổi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.”  

Áp-ra-ham, và Y-sác đã dựng nên những bàn thờ, và bây giờ Gia-cốp dựng nên những bàn thờ cảm tạ Chúa về điều này. Bây giờ ông ta có sự làm chứng cho Đức Chúa Trời.  

‘Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.’ Gia-cốp nhớ lại, khi ông chạy trốn khỏi nhà lúc còn là một người trẻ, ông nhớ nhà và cô đơn, ông đã đến Bê-tên, và Đức Chúa Trời đã thành tín với ông.  Đức Chúa Trời đã nói: ‘Ta sẽ thành tín với ngươí.’ Nhiều năm đã trôi qua, quả thật là Đức Chúa Trời đã thành tín với ông. Bây giờ Chúa phán: ‘Ngươi phải quay trở lại Bê-tên. Ngươi phải quay trở lại nơi ngươi đã khởi hành. Ngươi phải bắt đầu từ đó.’ 

Chúng ta cần nhận biết, những năm chúng ta sống như là những Cơ Đốc nhân còi cọt thiếu phẩm chất là cả một sự phí phạm thời giờ, hoàn toàn phí phạm thời giờ. Đức Chúa Trời kêu gọi con cái của Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô để vào đất hứa. Đức Chúa Trời hiện ra với họ và bảo họ đi vào đất hứa. Nhưng họ đã không đi vào. Họ phải lưu lạc 40 năm trong đồng vắng. Sau đó Chúa hiện ra với Giô-suê và phán: ‘Hãy đi vào đất hứa.’ Họ làm uổng phí 40 năm. Có bao nhiêu Cơ Đốc nhân đang làm uổng phí cuộc đời Cơ Đốc nhân của họ? Một số người trong chúng ta đang giống như Gia-cốp, đó là sự uổng phí thời giờ đang xảy ra cho chúng ta ngày nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài nói, Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Thật kỳ diệu thay! Đoạn Kinh Thánh này là cả một sự khích lệ lớn cho chúng ta. 

Cần nhớ là Gia-cốp đang hành xử quyền lãnh đạo thuộc linh trong gia đình của ông. 

Sáng thế ký 35:4, “Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem.”  

Những vòng đeo tai có liên hệ với sự thờ phượng thần tượng trong thời đó. Kinh Thánh nói rất nhiều về điều này. Những cái vòng đeo tai minh chứng chúng như là thần tượng, và vì thế họ phải dẹp bỏ chúng. 

‘Gia-cốp chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem.’ Gia-cốp dẹp bỏ chúng. Không thể cất giữ chúng. Phải chôn chúng đi. Phải dẹp bỏ chúng vì bây giờ là lúc đang bắt đầu một đời sống mới. 

Sáng thế ký 35:5-6, “Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.”    

Nơi này tên là Lu-xơ trước khi Gia-cốp đổi tên là Bê-tên. Dân chúng thời đó đã biết nơi này như là Lu-xơ, không phải là Bê-tên. Ngày nay, chúng ta biết nó là Bê-tên. 

Sáng thế ký 35:7, “Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn nầy En-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.” 

Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời, cái tên mà Gia-cốp đã đặt cho ngày trước. Bây giờ ông gọi là Ên-Bê-tên, có nghĩa là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Điều này bày tỏ sự trưởng thành đời sống thuộc linh của Gia-cốp. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC