KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P219)

Thứ Năm, 02/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 44: GIA-CỐP TRỞ VỀ BÊ-TÊN (4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 35

Bây Giờ Có Một Chuyện Phụ Rất Đáng Quan Tâm     

Sáng thế ký 35:8, “Khi đó Đê-bô-ra, mụ vú của Rê-be-ca, qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bộp; nhơn đó người ta gọi là cây A-lôn-Ba-cút.”

Vì Đê-bô-ra đã ở cùng Gia-cốp trong lúc này, nên chúng ta có thể cho rằng Rê-bê-ca đã chết trước đó rồi, và Kinh Thánh không cho biết bà chết lúc nào. Gia-cốp đáng thương không bao giờ gặp được mẹ lần nữa. Điều này chưa bi thảm bằng sự kiện bà không bao giờ thấy Gia-cốp lần nữa – chúng ta biết là bà đã bảo ông đi ra khỏi nhà trong một thời gian. Rõ ràng là người vú đã báo tin cái chết của Rê-bê-ca và đến ở cùng Gia-cốp và bây giờ bà qua đời. 

Đức Chúa Trời làm mới lại giao ước 

Sáng thế ký 35:9, “Khi ở xứ Pha-đan-A-ram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người.” 

Trong tất cả những năm đó, Đức Chúa Trời đã cải sửa Gia-cốp. Bây giờ ông đón nhận Chúa đúng ở nơi Ngài đã gặp ông, khi ông đến Bê-tên lúc còn trai trẻ. Khi nhận xét từ mọi khía cạnh, những năm ông sống với người cậu La-ban quả là những năm uổng phí. 

Sáng thế ký 35:10-11, “Và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau nầy sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Y-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là Y-sơ-ra-ên.  Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra.” 

‘Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng.’ Cần nhớ rằng Ngài đã phán với Áp-ra-ham cũng như vậy. 

Sáng thế ký 35:12, “Xứ ta đã cho Áp-ra-ham và Y-sác thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi.” 

Chúa kể điều này là một gia sản hết sức quan trọng, cần nhớ lại đây là lần thứ ba Ngài hứa với họ xứ mà Ngài sẽ ban cho, lần đầu Ngài hứa với Áp-ra-ham, kế đó với Y-sác, và bây giờ với Gia-cốp. Chúa đã nói lời hứa như vậy với mỗi người 2 hay 3 lần; trong thực tế, Ngài đã phán với Áp-ra-ham nhiều lần. 

Sáng thế ký 35:13-15, “Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ đó tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào.  Đoạn, Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên.” 

Ở đây lần đầu tiên nhắc đến của lễ là thức uống. Trong sách Lê-vi-ký, có 5 loại của lễ dâng lên, nhưng không có của lễ là thức uống. Thật ra, không có sự chỉ dẫn về của lễ này, nhưng điều này có được nhắc đến. Rõ ràng đây là một trong những loại của lễ xưa nhất, và nó có ý nghĩa rất kỳ diệu với những người tin kính Chúa ngày nay. Của lễ là thức uống được đổ lên các của lễ khác và bốc thành hơi. Sứ đồ Phao-lô nói với người Phi-líp rằng đó là điều ông muốn cuộc đời của ông trở nên như vậy - được đổ ra như là một của lễ thức uống. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC