KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P221)

Thứ Sáu, 08/05/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 44: GIA-CỐP TRỞ VỀ BÊ-TÊN (6)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 35

Tên Của Các Con Của Gia-Cốp 

Từ câu 22 đến câu 26, chúng ta có danh sách tên các con trai sanh từ những người vợ của Gia-cốp. Thật ra, Giô-sép và Bên-gia-min là hai người con trai tốt nổi bật. Những người con khác không được như vậy. Một lần nữa, điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không chúc phước cho việc có nhiều vợ. Tình cảnh gia đình của Gia-cốp minh họa cho chúng ta điều này. Mặc dầu người cậu La-ban có phần trách nhiệm, nhưng Gia-cốp đi theo hoàn cảnh đó. 

Y-Sác Qua Đời 

Sáng thế ký 35:27-29,  “Gia-cốp đến cùng Y-sác, cha mình, ở Mam-rê, tại thành Ki-ri-át-A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, nơi Áp-ra-ham và Y-sác đã kiều ngụ. Y-sác hưởng thọ được một trăm tám mươi tuổi. Người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người.” 

Cái chết của Y-sác, cha của họ, là dịp duy nhất đem hai người con lại chung với nhau trong những năm sau này từ khi Gia-cốp trở lại xứ sở. 

Cái chết là diễn biến chính của đoạn này? Trước hết là cái chết của Đê-bô-ra, tớ gái của Rê-bê-ca. Lồng vào trong đó là cái chết của chính Rê-bê-ca. Kế tiếp là cái chết của Ra-chên yêu dấu. Sau cùng đoạn Kinh Thánh kết thúc với cái chết của Y-sác. 

Gia-cốp đã trải qua hành trình rất dài và trong nhiều năm, rồi cuối cùng ông trở về Bê-tên, nơi mà ông đã gặp Đức Chúa Trời. Không phải Gia-cốp trở về đó để nhớ những kỷ niệm tốt trong tiến trình nhận biết Chúa, nhưng chính vì ông muốn biết và gần gũi với Chúa càng thêm.   

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC