KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P238)

Thứ Sáu, 28/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 48: GIU-ĐA VÀ NÀNG TA-MA (P2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 38 

Tội Lỗi Và Sự Hổ Thẹn Của Giu-Đa 

Đây là câu chuyện về Giu-đa mà dòng dõi của ông sẽ là dòng dõi nhà vua trong vòng các chi phái Y-sơ-ra-ên.

Sáng thế ký 38:1-2, “Trong lúc đó, Giu-đa, lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra. Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Ca-na-an, tên là Su-a, bèn cưới làm vợ, và ăn ở cùng nàng.”

Anh ta đã lìa khỏi anh em mình và đi làm ăn với một người A-đu-lam nào đó. Khi xuống đến vùng Ca-na-an rồi, anh ta gặp một người phụ nữ bản xứ và cưới nàng làm vợ, cùng ăn ở với nàng. 

Sáng thế ký 38:3, “Nàng thọ thai, sanh được một con trai, đặt tên là Ê-rơ.”

Giu-đa đặt tên đứa bé là Ê-rơ, và quả thật Giu-đa đã lầm lỗi (erred). Anh ta đã phạm tội.

Sáng thế ký 38:4-6, “Nàng thọ thai nữa, sanh được một con trai đặt tên là Ô-nan; lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Vả, lúc vợ sanh sản, thì Giu-đa ngụ tại Kê-xíp. Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-ma.”

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Ta-ma. Bằng phương cách này nàng ta đã đi vào trong gia phổ của Đấng Christ! Bây giờ, hãy nhìn đến gia đình này, thật là một gia đình chứa đầy tội lỗi. 

Sáng thế ký 38:7-10, “Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi nầy sẽ chẳng thuộc về mình, nên đương khi đến cùng nàng, thì làm rơi rớt xuống đất, để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng giết người luôn đi.”

Điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng vào thời ấy vấn đề tình dục rất ít được đề cập.

Sáng thế ký 38:11, “Đoạn, Giu-đa biểu Ta-ma, dâu mình, rằng: Hãy về ở góa bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la, con trai cha, sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình.”

Đó là phong tục thời bấy giờ, khi một người đàn ông qua đời, mà không con thì em trai mình sẽ phải cưới chị dâu ấy làm vợ. Ô-nan đã đến với Ta-ma, nhưng lại không muốn cho nàng sanh con để nối dõi cho anh mình. Bấy giờ Giu-đa có một con trai khác ở độ tuổi đang lớn, ông bảo với con dâu mình rằng, theo phong tục, nàng nên trở về nhà cha nàng, đợi đến khi con trai nhỏ kia của ông đủ khôn lớn để có thể kết hôn. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC