KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P239)

Thứ Hai, 01/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 48: GIU-ĐA VÀ NÀNG TA-MA (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 38 

Sáng thế ký 38:12-13, “Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a, vợ Giu-đa, qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hi-ra, người A-đu-lam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình, tại Thim-na. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: Nầy, ông gia ngươi đi khiến Thim-na đặng hớt lông chiên.” 

Sự giao thương mà Giu-đa đã có liên quan đến việc gặp gỡ với người A-đu-lam này bằng tên gọi là Hi-ra, rõ ràng có mối liên hệ đến việc chăn chiên. Lúc ấy họ đang chăn chiên và chắc đã có chung với nhau một bầy chiên rất đông. Giu-đa đi lên đó đặng hớt lông chiên, và trong suốt khoảng thời gian đó thì Ta-ma cũng đang nóng lòng chờ đợi ở nhà. Nàng đi đến kết luận rằng Giu-đa sẽ không để cho Sê-la lấy nàng làm vợ. 

Sáng thế ký 38:14, “Nàng bèn cổi áo góa bụa mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Ê-na-im, bên con đường đi về Thim-na; làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ.” 

Dĩ nhiên, Sê-la là con trai thứ ba của Giu-đa. Ta-ma nhận thấy Giu-đa chẳng thèm quan tâm đến việc để cho Sê-la lấy nàng làm vợ, thế nên nàng đã quyết định hành động. Nàng cởi bỏ áo tang góa bụa, ngồi xệch bên vệ đường và trùm đầu bằng lúp như tập tục của những cô gái giang hồ. 

Sáng thế ký 38:15-16, “Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ, vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến cùng nàng; vì cớ người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng: Ngươi sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi?”

 Bây giờ chúng ta thử quan sát về hình ảnh của Giu-đa. Ông ta đã ăn ở với một người phụ nữ dân Ca-na-an, là con gái của Su-a. Thế rồi ông ta cũng lại làm công việc giống như thế với Ta-ma. Đây thật là một hình ảnh đen tối và là một câu chuyện xấu xa mà chúng ta đang chứng kiến. Giu-đa nghĩ rằng Ta-ma là một cô gái giang hồ, nàng đã chụp lấy cơ hội đó để lợi dụng ông ta và cũng nhằm bắt chẹt ông sau này, thế là nàng đã hành động. 

Sáng thế ký 38:17-20, “Đáp rằng: Ta sẽ gởi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi: Người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gởi con dê? Đáp rằng: Ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ? Nàng đáp: Con dầu, dây và cây gậy của người đương cầm nơi tay. Người liền cho, đi lại cùng nàng; nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn, nàng đứng dậy mà đi, 19  cổi lúp ra và mặc quần áo góa bụa lại. Giu-đa cậy bạn A-đu-lam mình đem cho con dê con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đờn bà nầy; nhưng tìm nàng chẳng thấy.” 

Giu-đa đã nhờ một người bạn đi vào trong thành phố và người này nói rằng: “Tôi không tìm một cô gái giang hồ, nàng ấy chẳng ở đây.”

 Sáng thế ký 38:21-24, “Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: Người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Ê-na-im đâu rồi? Họ đáp rằng: Ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Giu-đa mà rằng: Tôi kiếm nàng không đặng; và dân nơi đó có nói: ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. Giu-đa rằng: Nầy, tôi đã gởi dê con đến, mà bạn chẳng thấy nàng; vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng ba tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỵ nữ, và vì nông nổi đó, nàng đã hoang-thai. Giu-đa đáp: Hãy đem nó ra thiêu đi.” 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC