KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P240)

Thứ Năm, 04/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 48: GIU-ĐA VÀ NÀNG TA-MA (P4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 38 

Giu-đa là một con người như thế đó. Một người sống đồng thời với hai tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời không chấp nhận những điều này. Mặc dầu chúng được ghi lại ở đây trong Lời Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp nhận nó. Con cái của Đức Chúa Trời ngày ấy hành động giống hệt như dân Ca-na-an, đó chính là lý do mà Ngài kéo họ ra khỏi xứ và đưa họ vào trong đất Ai-cập. Ở đấy, Ngài sẽ phân rẽ và cách ly họ tại xứ Gô-sen nhằm giúp họ tránh xa cái ảnh hưởng đầy kinh khiếp. Diễn biến éo le đầy kịch tính ấy được chép ra trong đoạn Kinh thánh này để nói lên sự cần thiết mà qua đó Đức Chúa Trời thực hiện kế hoạch của Ngài.  

Giu-đa thật đang hành động hết sức xấu xa không thể nào nói nổi. Sự kiện là ông ta nhanh chóng tìm thấy tội lỗi trong người khác, nhưng lại không thấy được tội lỗi trong chính mình. Việc này nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại câu chuyện, có lần Na-than đến cùng Đa-vít và kể cho Đa-vít nghe câu chuyện người nghèo nọ chỉ có một con chiên cái nhỏ xem như là tài sản quí báu của mình. Thế mà có người giàu nọ đến bắt lấy nó đi đặng làm thịt đãi khách của mình. Khi nghe Na-than nói đến điều đó thì Đa-vít nhanh chóng kết tội người giàu có kia ngay. Đa-vít phản ứng giống hệt như cách của Giu-đa. Đa-vít phán rằng, kẻ giàu có nọ phải bị xử ném đá cho đến chết. Na-than bình tĩnh tuyên bố rằng: “Chính vua là người giàu đó.” 

Thật hết sức lý thú khi chúng ta học biết được rằng, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy tội lỗi trong người khác một cách hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy tội lỗi trong chính bản thân mình. 

Sự kết tội chống lại Giu-đa tăng lên gấp bội. Tội lỗi của ông ta chính nó đã là kinh khiếp, nhưng tội lỗi đó lại phạm với nàng dâu của mình. Đó cũng là phương cách mà người Ca-na-an đã sống. Trong thời đại ngày nay, người ta nghĩ rằng mình đang sống trong phong trào tình dục và gọi là “phong trào tự do tình dục mới.” Trải qua hàng nhiều thế kỷ, những kẻ vô tín đã từng sống theo sự tự do tình dục. Đó cũng là một phần của sự vô tín,  và đó cũng chính là lý do tại sao họ sống thấp hèn như sự kiện họ làm! Đó cũng là lý do tại sao họ bị phán xét và người Ca-na-an đã bị truất bỏ và bị biến mất. Đức Chúa Trời đã phán xét họ. Đó có thể là sứ điệp gởi cho bất cứ người nào. Tuy nhiên, rất nhiều người ngày nay dường như không nhận được sứ điệp đó, thậm chí kể cả những Cơ Đốc nhân. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao đoạn này được nằm trong Kinh thánh? Nó nằm trong Kinh thánh như là một lời cảnh báo chúng ta, để bảo cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi và cũng để giải thích lý do tại sao Đức Chúa Trời đã rút dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Pha-lét-tin để đưa họ vào trong xứ Ai-cập.  

Sau đó Ta-ma được đem đến trước mặt cha chồng của nàng:

Sáng thế ký 8:25, “Đương khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy nầy là của ai. Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật nầy.” 

Giu-đa sắp sửa cho đem thiêu sống nàng, thì tức thì nàng giải bày: “Tôi cũng muốn cho cha biết ai là cha của đứa bé, đó chính là người chủ nhân của những đồ vật mà con chỉ cho cha xem.” Giu-đa nhìn những thứ đó và phải công nhận rằng chúng chính là những vật sở hữu của mình. 

Sáng thế ký 38:26, “Giu-đa nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng: Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la, con trai ta, cho nàng. Đoạn, người không ăn ở cùng nàng nữa.” 

Đối với Giu-đa, lẽ ra ông ta đã nên cự tuyệt đối với những ham muốn hèn hạ của mình, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được tại sao ông ta đã phục theo và làm theo một số tập tục của người Ca-na-an. 

Chúng ta dừng lại một chút để tìm ra một ứng dụng cho vấn đề này. Xin hãy nhớ rằng, tất cả những việc trên đây được viết ra nhằm mục đích dạy dỗ. Chúng nhằm làm gương cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta thường nghe nói rằng nếu muốn làm chứng hay giao thông với thế hệ thời đại thì chúng ta phải hòa đồng và sống theo lối sống giống như họ. Chúng ta không đồng ý với quan điểm này. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ áp dụng phương pháp này để làm chứng. Đức Chúa Trời từng luôn truyền dạy dân sự Ngài, dù dưới hoàn cảnh nào cũng phải sống một cuộc sống cao cả, thánh khiết, vượt trổi hơn những người trong đồng cảnh ngộ.

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC