KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P241)

Chủ Nhật, 07/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 BÀI 48: GIU-ĐA VÀ NÀNG TA-MA (P5)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 38 

Có thể tưởng tượng một cách rõ ràng rằng, một trong số những giáo sư thần học của thời đại ngày nay bước lên chiếc tàu Nô-ê và nói: “Hỡi anh bạn Nô-ê, anh đang bỏ ra tất cả thời gian của mình để mà đóng con tàu này. Anh thật quá dại dột mà đi làm công việc vô tích sự ấy. Tối nay, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc rất lớn tại Ba-by-lôn. Người ta vừa chuyển đến một lô hàng cần sa mới, và chúng ta sẽ được đi mây về gió, sẽ lướt nhẹ nhàng trên cây cỏ, chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời mà chỉ mất một chuyến đi ngắn ngủi, anh không cần phải đóng con tàu ấy đâu. Chúng tôi sẽ dành cho anh một chuyến đi đầy thú vị. Thôi, nhanh lên nào!” Dĩ nhiên Nô-ê  từ chối. Thế nên nhà thần học nọ đã hỏi Nô-ê: “Vậy làm thế nào anh có thể hy vọng có mối quan hệ được với tất cả những kẻ híp-pi (những kẻ chỉ biết tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh) ở Ba-by-lôn? Làm thế nào anh sẽ có thể tiếp cận được với đám thanh niên Ba-by-lôn thích nhảy đầm kia, nếu anh không sẵn lòng đi xuống đặng giao tiếp với họ?”  

  Đối với Nô-ê, Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu ông ta rao truyền sứ điệp của Ngài. Và đây cũng chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm ngày nay. Chắc chắn nếu con cái Đức Chúa Trời muốn phân phát Lời của Ngài và sống một đời sống xứng đáng đặng rao giảng Phúc âm thì Ngài sẽ làm cho vững vàng sự làm chứng của họ. Ngày nay có rất nhiều vị mục sư quá lo sợ thiếu mất hội chúng nghe mình, đến nỗi họ làm bất cứ điều gì đặng lôi cuốn đám đông đến với nhà thờ - bởi thế một số người ấy đang gặp nhiều rắc rối. Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ yêu cầu chúng ta thỏa hiệp. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta rao giảng Lời của Chúa - bất kể là hội thánh chúng ta có lớn nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa. 

Tiến sĩ Scofield có lần được mời đến giảng trên toàn tiểu bang North Carolina. Buổi giảng đầu tiên lại diễn ra vào một đêm mưa, và có rất ít người đến nghe ông ta giảng. Vị mục sư địa phương cảm thấy ái ngại và xin lỗi Tiến sĩ Scofield về việc này. Thế là ông ta đến với vị Tiến sĩ và nói rằng ông ta cảm thấy rất có lỗi vì đã có quá ít người đến nghe một nhà thần học có tiếng tâm như thế này. Tiến sĩ Scofield liền đáp lời vị mục sư rằng: “Chúa của chúng ta giảng chỉ có 12 người nghe và Ngài cũng chẳng than phiền gì. Vậy thử hỏi, tôi là ai mà dám than phiền chỉ vì số người đến nghe quá ít?” Đây quả là một bài học đáng giá cho thời đại chúng ta. Chúng ta rất thường nghĩ rằng, phải có một số đông người đến nghe, bằng chẳng vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không hiện diện tại đó. Có lẽ Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm chứng cho số ít người. Nếu chúng ta rao giảng Lời Chúa thì Lời đó hẳn nhiên sẽ có hiệu lực trong chính nó. Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng, và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con tàu vận chuyển mà qua đó Ngài sẽ phân phát Lời Ngài.

 Vâng, đúng là Giu-đa đã tự hạ đạo đức của mình xuống ngang hàng với người Ca-na-an và chúng ta hãy nhìn xem hậu quả: 

Sáng thế ký 38:27-30, “Đến kỳ sanh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đương lúc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước; bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều, và nói rằng: Đứa nầy ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng: Mầy, tông rách dường nầy! Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau, là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách.” 

Bây giờ nếu chúng ta lật sang Kinh thánh Tân Ước, để tìm thấy gia phổ của Đức Chúa Giê-xu được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 1, như vầy:

“Gia phổ Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram (Ma-thi-ơ 1:1-3)

Thế rồi lần theo gia phổ này, chúng ta sẽ đọc được câu Kinh thánh trong Ma-thi-ơ 1:16, “Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Giê-xu, gọi là Christ.” 

Thật là một điều đáng kinh ngạc biết bao khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ theo phần xác thịt, đã đến trên thế gian này thông qua dòng dõi của Giu-đa và Ta-ma! Khi Ngài đến với gia đình nhân loại, Ngài lại hoá thân vào trong một dòng dõi đầy tội lỗi. Ngài là Đấng vô tội, đã phải nhận chịu tội lỗi vì cớ chúng ta. Hầu cho qua Ngài, chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” 

Trước khi kết thúc bài học này, chúng ta nhớ tình dục là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi Ngài tạo dựng. Đời sống tình dục cần được thể hiện trong hôn nhân giữa vợ chồng. Còn nếu ai bị lôi cuốn vào tình dục ngoài vợ chồng của mình thì đó là tội lỗi, và người ấy phải nhận lấy hậu quả của mình.

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P282)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P281)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P280)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC