KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P242)

Thứ Tư, 10/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 49: GIÔ-SÉP BỊ TÙ (P1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới  

Sáng thế ký 39

Thưa quý vị hôm nay chúng ta trở lại tiếp tục câu chuyện của Giô-sép, sau khi tạm nghỉ vì có đoạn 38 xen vào, Sáng thế ký 38 là một trong những đoạn nói điều rất tệ trong Kinh Thánh, đó là việc làm tội lỗi của Giu-đa. 

Chúng ta sẽ tìm thấy Giô-sép rất khác biệt với Giu-đa. Chúng ta có thể nhận thấy rằng Giô-sép và Bên-gia-min được nhiều sự dạy dỗ, hướng dẫn và được quan tâm cách riêng biệt nhiều hơn mười con trai khác của Gia-cốp. Đây có thể là hai con trai mà Gia-cốp thương mến nhiều hơn hết. 

Bởi sự ganh ghét và ác cảm của các anh Giô-sép nên họ bán Giô-sép làm nô lệ và Giô-sép bị mang đi qua xứ Ai-cập. 

Bị bán làm nô lệ ở xứ người là một viễn cảnh rất u ám cho chàng trai 17 tuổi. Không có điều gì đem lại cho chàng Giô-sép sự khích lệ, an ủi. Giô-sép dường như là một người bất hạnh, kém may mắn. Khi mới đến Ai-cập thì lúc đầu được suôn sẻ, nhưng sau đó sự khó khăn xảy ra cho Giô-sép. Dĩ nhiên, mọi việc xảy ra đều có mục đích, ngay cả những việc khó khăn xảy ra cho Giô-sép, chàng nhận biết điều này. 

Không có một người nào trong Cực ước mà trong đời sống của họ thấy được mục đích rõ ràng của Đức Chúa Trời hơn Giô-sép. Bàn tay của Đức Chúa Trời luôn ở trên Giô-sép là bằng chứng về sự hướng dẫn của Chúa, nhưng Giô-sép là một trong những tổ phụ mà Đức Chúa Trời không hiện ra trực tiếp với ông, theo như ký thuật của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, nhưng không hiện ra với Giô-sép. Nhưng sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông thì rõ ràng hơn bất cứ người nào khác. Giô-sép là một người gương mẫu trong Cựu ước, như sách Rô-ma 8:28 chép như sau: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” 

Ngay cả nhiều khi sự việc xảy ra dường như không thuận tiện cho Giô-sép, hoàn cảnh rất đen tối, nhìn thấy toàn là những điều kinh hãi, nhưng mỗi biến cố này là những bước đem lại kết quả trong mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của Giô-sép. 

Trong đời sống của chúng ta, chúng ta cần nhận thức rằng: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:6) 

Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và trong ý muốn của Đức Chúa Trời chúng ta cần tin tưởng mạnh mẽ rằng, không có sự gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Đức Chúa Trời làm mọi điều tốt lành cho những kẻ yêu mến Ngài. Ngay cả những việc rủi ro, việc đau thương hay đau khổ cũng đều đem đến sự tốt lành và làm vinh hiển danh Ngài. 

Có một hàng rào cho mỗi con cái Đức Chúa Trời, và không gì có thể xuyên qua được, nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Chúng ta nhớ việc Sa-tan muốn thử thách ông Gióp, nó đến nói với Đức Chúa Trời như sau: “Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.” (Gióp 1:10) 

Sa-tan xin phép Đức Chúa Trời để hạ hàng rào đó xuống, và nếu Sa-tan được phép của Đức Chúa Trời để thử chúng ta thì mọi việc xảy ra đều do mục đích tốt lành của Ngài, đem đến lợi ích cho chúng ta. 

Có nhiều khía cạnh trong đời sống của Giô-sép đem đến sự khích lệ cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời không hiện ra để hướng dẫn cách trực tiếp cho mỗi con cái của Ngài giống như một số tiên tri giả công bố, dầu Đức Chúa Trời không còn hiện ra cách trực tiếp, nhưng Ngài vẫn luôn hướng dẫn con cái của Ngài cách trực tiếp như chúng ta thấy trong trường hợp của Giô-sép. 

Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi những gì xảy ra với chàng trai trẻ Giô-sép.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P279)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P278)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC