KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P25)

Thứ Bảy, 31/12/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Suy gẫm có nghĩa là nhai lại, mang trong tâm trí, suy xét tới lui. Nhai lại là cách của bò khi ăn cỏ. Quý vị biết là bò đi ra ngoài vào buổi sáng sớm, khi cỏ còn tươi và có sương ướt, lúc đó bò chỉ ăn tạm. Cho đến khi mặt trời lên và nóng, bò nằm dưới bóng cây hay đứng dưới bóng mát để nhai lại cỏ trong một hai giờ. Quý vị thấy và ngạc nhiên về việc bò nhai lại cỏ không? Quý vị biết là bò đem cỏ ăn buổi sáng ra mà nhai lại và chuyển vào bao tử thứ hai, bởi vì bò có hai bao tử. Trong cách này bò nhai lại cỏ.

Quý vị và tôi cần học để suy gẫm những gì chúng ta có trong tư tưởng. Chúng ta có Lời của Chúa, hãy đọc tại mọi nơi mình thấy rồi suy nghĩ về nó, suy gẫm về những lời này.

Trong nhiều lần khi chuẩn bị bài giảng, tôi chọn, một câu hay phân đoạn Kinh Thánh và để hằng giờ đọc đi, đọc lại, đối chiếu với những phần khác hay sách khác nói về phân đoạn Kinh Thánh này. Cuối cùng tôi khám phá ra lẽ thật.

Tôi nhớ lại lời của tiến sĩ Harry Ironside, ông đã học về sách Nhã Ca, và ông không được hài lòng. Sau đó ông đọc sách Nhã Ca trở lại, quỳ gối xuống và cầu xin Đức Chúa Trời giúp ông hiểu được. Ông làm như vậy nhiều lần trong nhiều tuần, nhiều tháng. Cuối cùng ánh sáng mới chiếu ra từ sách Nhã ca. Sau nầy khi dạy sách Nhã Ca, tôi nhớ lại lời giải nghĩa của vị tiến sĩ nầy, bởi lý do, nó thật sự làm tôi thỏa lòng và thỏa chí hơn tất cả những lời giải nghĩa nào khác mà tôi được nghe, bởi tôi biết rằng vị tiến sĩ đó đã để nhiều thời gian suy gẫm.

Có thể khi quý vị và những người trong gia đình đọc các bài học trong những chương trình này tại nhà hay tại chỗ làm rồi vào buổi tối, cả nhà cùng nhau thảo luận lại những điều đã nghe, đó cũng là một cách suy gẫm. Khi có cơ hội và thời giờ, quý vị nên xem lại các chương trình này.

Trong phần trước tôi nói với quý vị về việc đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh và bây giờ suy gẫm Kinh Thánh. Chúng ta suy gẫm đến phân đoạn Kinh Thánh mà mình đọc trong buổi sáng, suy gẫm đoạn Kinh Thánh mà mình đọc trong tối hôm trước, suy gẫm đoạn Kinh Thánh mục sư giảng trong ngày Chúa nhật. Chúng ta nên để Lời Chúa trong lòng và tâm trí của mình và suy gẫm thường xuyên. Một trong những lý do mà hội thánh của Chúa ngày nay nguội lạnh và không tươi mới, bởi vì thiếu hẳn việc đọc, học hỏi và suy gẫm lời Chúa.

Thí dụ trường hợp vị quan người Ê-thi-ô-bi, ông đọc Kinh Thánh sách Ê-sai khi đang đi trên xe ngựa (Công Vụ 8:26-40)

“Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai. Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua."

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P202)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P204)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P201)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P200)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P199)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC