KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P26)

Thứ Ba, 03/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Có bao giờ bạn suy gẫm về Chiên Con bị giết chưa? Ngài là ai? Ngài đến từ trời, Ngài giống như Chiên Con làm của lễ chết thay cho tội lỗi chúng ta. Quý vị có suy gẫm đến việc Chúa Giê-xu chết thay cho tội lỗi của quý vị không? Người Ê-thi-ô-bi này đã suy gẫm về Chiên Con và ông biết được Chiên Con là Chúa Cứu Thế. Nhưng còn điều quan trọng nữa sau khi ông hiểu và tin nhận Chúa Cứu Thế, ông trở về quê hương của mình xây dựng Hội Thánh. Điều lý thú ở đây, ông đã trở về trong sự vui mừng, bởi vì ông đã suy gẫm lời của Chúa, và Đức Thánh Linh dùng Phi-líp giúp ông hiểu được.

Thời gian suy gẫm tốt nhất là vào ban đêm, như Đa-vít tác giả Thi Thiên đã viết lại:

Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. (Thi Thiên 119:148, 63:5-6).

Một vị mục sư kể lại việc suy gẫm Lời Chúa trong đêm tĩnh mịch, ông nhớ câu Kinh Thánh trong sách Phi-líp 4:13, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Ông kể, tôi nhẩm đọc Lời Chúa vài ba lần và suy gẫm từng lời. ‘Tôi,’ tôi là người thể nào? Suy gẫm về ơn Chúa cứu tôi, ơn Chúa đãi tôi. Chúa đặt tôi trong Hội Thánh này trong những năm qua, vui buồn với anh em trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa, cám ơn Chúa. Kế đến ‘làm’, tôi đã làm gì cho Chúa, cho Hội Thánh, và thực sự làm ra sao? Làm được gì? Suy gẫm kỹ thì làm chẳng bao nhiêu, và làm được việc thì không đáng kể. Ồ ít quá. Trong khi ‘tôi có thể làm được mọi sự.’ Phải, mình không làm được mọi sự vì thiếu sức, thiếu khả năng, thiếu ý chí. Ồ lạ quá, lại thiếu đi cả ‘nhờ’ sức Chúa. Tại sao mình cứ trông vào sức mình mà không nhờ vào sức Chúa? Ngài là ‘Đấng thêm sức cho tôi.’ Nhưng mình có bao giờ nhờ Chúa thêm sức đâu, vì việc mình làm cho Chúa chưa hết sức mình thì cần gì Chúa thêm sức. Hơn nữa mình vẫn có tinh thần, ăn thì ăn những miếng to, làm thì lựa việc cỏn con mà làm. Toàn là những việc dư sức thì cần chi Chúa thêm sức. Bao nhiêu những ‘việc lớn và khó’ mình đã từ chối thì cần gì Chúa thêm sức. Dại thật. Ý Cha được nên, ở đất như trời đã không làm được trên đời sống mình. Thánh Linh Ngài cáo trách. Bởi sự suy gẫm đưa đến ăn năn vì đã thiếu lòng biết ơn Chúa, phá hỏng chương trình của Ngài trên đời sống tôi. Tôi đã khoanh tay giữa anh em mình trong Hội Thánh, không chịu làm gì cả. Đã không làm lại thường hay trách móc, phê bình việc làm của người khác để khỏa lấp sự không làm của mình. Bao nhiêu việc trong Hội Thánh có thể làm được mà sao mình không làm, còn bày đặt chuyện xin Chúa sai người khác làm công việc đang có cần. Bởi sự suy gẫm, tôi thốt lên lời cầu nguyện, xin Chúa tha tọi lười biếng, trốn tránh bổn phận, trách nhiệm. Xin Chúa cho con làm được mọi sự theo ý Chúa, theo công việc Chúa giao. Con bằng lòng chấp nhận những ‘việc lớn và khó, cả những việc con chưa từng biết. Con xin nhờ sức Ngài, và con quyết làm mọi sự, vì Ngài là Đấng thêm sức cho con. Vui thỏa tin tưởng và chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm ngủ bình an.

Tôi đã đọc và học nhiều lần về Thi Thiên 23 trong nhiều năm qua. Nay tôi vẫn tiếp tục suy gẫm Thi Thiên này và thấy nó rất hay, từng lúc những ý tưởng và dạy dỗ mới lại đến với tôi. Thi Thiên 23 viết như sau:

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi;

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi,

Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chúa xức dầu cho đầu tôi,

Chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi,

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Tôi đã trình bày cho quý vị hai hướng dẫn trong việc học Kinh Thánh, đó là để tâm trí và thì giờ nghiên cứu, sau đó suy gẫm và ghi nhớ. Tôi mong quý vị sẽ thực hành để có được kinh nghiệm phước hạnh. Kỳ sau, tôi sẽ trình bày cho quý vị việc đọc các sách viết về Kinh Thánh.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P183)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P182)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P181)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P180)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P179)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC