KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P27)

Thứ Sáu, 06/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 7: Đọc Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh, Vâng Lời Kinh Thánh

Kỳ trước chúng ta đã đọc qua việc học và suy gẫm Kinh Thánh. Tôi tin rằng quý thính giả bắt đầu thực hành những điều này, nếu quý vị có những phước hạnh khi học và suy gẫm Kinh Thánh, xin vui lòng chia sẻ với người khác, chúng tôi rất vui khi biết được phước hạnh đó nơi quý vị.

Hôm nay chúng ta xem xét những chỉ dẫn kế tiếp trong việc học Kinh Thánh, đó là đọc sách giải nghĩa Kinh Thánh.

5. Đọc Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh

Quý vị và tôi cần nên tra cứu những sách giải nghĩa tốt. Có nhiều sách giải nghĩa mà khi đọc qua tôi thấy rất hữu ích. Quý vị sẽ tìm thấy những điều hữu ích khi đọc những sách do người yêu mến Chúa, tôn kính Lời Chúa viết. Thật vậy quý vị sẽ chọn lọc, góp nhặt những điều tốt lành về những nghiên cứu của nhiều thế kỷ qua, khi đọc các sách hướng dẫn, nghiên cứu bởi sự soi dẫn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi được lợi ích với công việc nghiên cứu sâu nhiệm Lời của Chúa.

Những bộ giải nghĩa tốt sẽ giúp cho quý vị những điều sau đây:

- Cung cấp các nguồn tài liệu và dữ kiện về bối cảnh lịch sử.

- Đem lại lời giải đáp cho các câu hỏi theo nhiều phương diện liên quan đến nội dung.

- Giúp thảo luận những điều liên hệ đến các văn bản khó hiểu và những ý nghĩa của nó, với các luận cứ hậu thuẫn.

Mỗi bộ sách giải nghĩa Kinh Thánh có cái hay riêng của nó, vì vậy tôi gợi ý là quý vị nên xem vài bộ giải nghĩa khác nhau để bổ túc với nhau.

Mỗi giáo sư, mục sư, người giảng Tin lành nên có những bộ sách nghiên cứu, đó là điều cần thiết.

Có thể nào chúng ta lại dùng nguyên văn những gì mà người khác viết không? Không, không được phép làm vậy, ngoại trừ lúc chúng ta nói lời viết của tác giả nào. Một cách khác nữa là chúng ta có thể lấy những ý của người khác viết và diễn đạt theo sự hiểu biết, tiếp nhận của mình, nhiều người đang thực hiện cách nầy. Điều quan trọng là chúng ta nên tiếp nhận những sự nghiên cứu hữu ích của người khác về Lời của Chúa.

Trong những năm qua và cả hiện nay những sách giải nghĩa Kinh Thánh giúp tôi rất nhiều, nhờ vậy mà tôi hiểu thêm Lời Chúa. Tôi nhớ lại nhiều năm trước khi tìm mua được cuốn Thánh Kinh Lược Khảo, tôi dùng sách này để có thể học biết những điều căn bản về toàn bộ Kinh Thánh. Tôi cũng dùng Thánh Kinh Tự Điển giúp tôi hiểu được các từ ngữ trong Kinh Thánh. Từng hồi, từng lúc tôi có dịp mua và thu góp nhiều sách giải nghĩa để làm tài liệu tra cứu khi cần thiết.

Các sách giải nghĩa bằng tiếng Việt hiện nay còn giới hạn, nhưng nếu quý vị có khả năng ngoại ngữ như tiếng Anh, hay tiếng Hoa thì quý vị có nhiều tài liệu thêm. Còn đối với quý vị biết sử dụng máy vi tính, quý vị có thể dùng dĩa CD Thánh Kinh Việt nam, có nhiều tài liệu tốt và sách giải nghĩa trong đĩa này.

Nhưng tôi thấy là chúng ta phải rất cẩn thận khi đọc các sách viết về Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta thường hay bị lệ thuộc vào những sách đó hay là chỉ nhờ cậy vào sách mà thiếu lòng trông cậy vào sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Có khi vài sách trên thị trường hôm nay dạy dỗ sai lệch về Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thử nghiệm, suy xét mọi điều nầy với chính Kinh Thánh.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P183)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P182)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P181)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P180)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P179)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC