KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P270)

Thứ Tư, 02/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 55: GIÔ-SÉP THỬ LÒNG CÁC ANH MÌNH (P1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 44 

Trong hành trình tìm hiểu sách Sáng thế ký, hôm nay chúng ta đến đoạn 44. Đây là một đoạn rất hay và cảm động. Giô-sép để cái chén vàng trong hành lý của các anh mình khi họ trên đường chở lúa gạo về xứ Ca-na-an. Ông thử nghiệm mối quan hệ của các anh mình, tánh tình của họ đối với Bên-gia-min và cha ông như thế nào. Xin nhớ rằng, trước đây họ đã bán Giô-sép làm nô-lệ. Nay các anh có thay đổi hay chưa? Họ có để cho Bên-gia-min làm nô lệ để cứu họ không? Giô-sép cần có sự thỏa lòng trong sự việc này, trước khi ông cho họ biết lai lịch của mình. 

Sự thử nghiệm Giô-sép dùng trong lúc này để tìm thấy bằng chứng rõ ràng về các anh của ông, nó xảy ra bất ngờ cho họ mà ông đã có kinh nghiệm khi bị các anh hãm hại. 

Giu-đa nói đại diện cho các anh, ông đã mang đến hình ảnh thật đẹp tại đây. Ông sẽ ở lại thế chỗ cho Bên-gia-min, ông có tài biện hộ che chở cho Bên-gia-min, đây là một đoạn cảm động trong Kinh Thánh. 

Giô-Sép Để Cho Các Anh Về Nhà 

Sáng thế ký 44:1-5, “Giô-sép bèn truyền lịnh cho quản gia rằng: Hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Giô-sép dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Giô-sép nói cùng quản gia rằng: Ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó; khi theo kịp rồi, hãy nói rằng: Sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén nầy là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó.” 

Giô-sép đưa họ đi, khi rời khỏi đó các anh em nghĩ là tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Họ được đối xử rất tốt, và được bán nhiều lương thực mang về gia đình, và nghĩ là hành trình về xứ sẽ bình an. Họ không nghĩ rằng trong bao lúa của Bên-gia-min có chén vàng. Nhưng người quản gia của Giô-sép chạy theo họ với lệnh đặc biệt. Khi các anh đã đi một đổi, họ bị rượt theo. Tại đây có cả quân lính rượt theo sau họ, họ bị buộc tội lấy chén vàng của Giô-sép. Người quản gia của Giô-sép hoàn toàn hiệp tác với chủ và hành động cách rất thận trọng. Bàn tay của Đức Chúa Trời giúp cho Giô-sép thực hiện ý định tốt của mình. 

Sáng thế ký 44:6-7, “Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy; các anh em bèn đáp rằng: Sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tớ chúa có tưởng làm đến việc thế nầy!” 

Tại đây có lời ghi chép, quản gia nói rằng Giô-sép dùng chén nầy vào việc “bói”. Có thể ông đã dùng chén nầy để thử các anh của Giô-sép, nhưng thật ra Giô-sép không có bói theo ý nghĩa mà nhiều người mê tín hiện nay tin tưởng.  Xin nhớ rằng Giô-sép là người nói tiên tri và ông cũng có thể nói những việc sắp xảy ra. Chúng ta biết được điều nầy bởi vì Giô-sép đã giải chiêm bao cho quan tửu chánh, quan thượng thiện, và cho Pha-ra-ôn. Chúng ta phải hiểu rằng ơn tứ nói tiên tri của Giô-sép là do Đức Chúa Trời ban cho ông, trong thời kỳ mà Kinh Thánh chưa được viết đầy đủ. Giô-sép đã có ân tứ đó. Nó không phải ở trong cái chén, ân tứ của ông được ban cho từ Đức Chúa Trời. 

Ngày nay con người muốn nhận biết sự khải thị của Đức Chúa Trời thì xin hãy đọc Lời của Ngài trong Thánh Kinh. 

Sáng thế ký 44:8-9, Các anh giải bày: “Đây, từ xứ Ca-na-an chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay; dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa.” 

Người quản gia của Giô-sép truyền lại đúng mọi lời của chủ dặn biểu. Phản ứng của các anh em là quả quyết mình vô tội, nên lời nói của họ có vẻ rất thành thật và mạnh mẽ, với một thái độ cung kính. Họ được đối xử tốt nên chẳng lẽ nào lại ăn cắp. Cho nên các anh của Giô-sép nói cách quả quyết rằng, nếu ai trong họ có lấy chén vàng thì người ấy phải chết và toàn anh em có thể sẵn sàng trở lại làm tôi mọi. 

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC