KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P271)

Thứ Bảy, 05/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 55: GIÔ-SÉP THỬ LÒNG CÁC ANH MÌNH (P2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 44 

 Chén Được Tìm Thấy Trong Bao Của Bên-Gia-Min 

Sáng thế ký 44:10-12, “Quản gia đáp: Ừ thôi! hãy làm như lời các ngươi đã nói: Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó; còn các người thì vô tội. Tức thì, mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Bên-gia-min.” 

Các anh em hết sức vội vã giải quyết việc bực bội làm cho gián đọan hành trình. Họ hạ các bao lương thực xuống đất và sẵn sàng để cho khám xét. Quản gia lần lượt khám xét, ông bắt đầu khám xét từ bao của Ru-bên là anh cả và lần lượt tới bao lương thực của Bên-gia-min. Kìa chén vàng đang ở trong bao của người em út này. Dĩ nhiên, Giô-sép đã hướng dẫn quản gia của ông đặt chén vàng vào trong bao của Bên-gia-min. Chúng ta hầu như không thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của các anh Giô-sép, khi họ thấy chén vàng hiện ra trong bao của Bê-gia-min, một thực tế mà họ không sao chối cãi được.  

Sáng thế ký 44:13, “Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành.”

Việc xé áo của họ bày tỏ thái độ đau buồn. Họ chẳng gạn hỏi Bên-gia-min, chẳng quở trách chàng, chẳng ra vẻ nghi ngờ có ai đó đã lường gạt, và không nghĩ rằng Bê-gia-min mắc tội. Tất cả anh em Giô-sép đều quay trở lại Ai-cập. Họ không thể trở về nhà mà không có Bên-gia-min, các anh của Bên-gia-min đang bối rối vô cùng, chúng ta có thể hình dung được tâm trạng của họ lúc đó.   

Sáng thế ký 44:14-15, “Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Giô-sép, người hãy còn ở nơi đó; họ bèn sấp mình xuống đất trước mặt người. Giô-sép hỏi: Các ngươi gây nên nông nỗi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao?” 

Tại đây chúng ta thấy vai trò của Giu-đa hành động trong hoàn cảnh khó khăn này. Lúc này vị tể tướng Ai-cập dầu bận rộn trong việc lo điều hành phân phối lương thực cứu đói, nhưng ông cũng phải trì hoãn hết các việc này để tiếp tục việc điều tra và thử nghiệm tánh tình của các anh mình, cho đến khi tìm ra được thực chất đời sống của họ sau thời gian xa cách, Giô-sép còn ở nhà để chờ đợi đối diện với các anh mình thêm lần nữa. Khi về tới nhà Giô-sép, các anh của Giô-sép sấp mình xuống trước mặt Giô-sép lần nữa. Lần nầy họ rất là sợ hãi và đau khổ. 

Trước hết Giô-sép cả tiếng trách các anh mình, vì ông đã đối xử cùng họ bằng ân huệ tốt ngày hôm qua, mà hôm nay họ lại vong ân. 

Khi Giô-sép nói là ông có “tài bói” đây là chữ nói theo ý niệm thông thường của dân gian, chớ không phải hiểu theo cách thực hành của những người mê tín, bói toán. Nhưng hàm ý rằng ông có thể đoán biết được những sự sắp xảy ra.

 Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC