KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P273)

Thứ Sáu, 11/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 55: GIÔ-SÉP THỬ LÒNG CÁC ANH MÌNH (P4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 44 

Chúng ta có thể thấy một việc khác nữa. Gia-cốp được tăng trưởng trong ân điển, nhưng ông chưa mạnh mẽ lắm. Thay vì tin cậy vào Chúa, thì Gia-cốp nương tựa vào nơi người con trai Bên-gia-min. Nếu có điều gì xảy ra cho Bên-gia-min, có thể khiến ông chết. Gia-cốp có thể đau lòng xót dạ xuống âm phủ.

 Có nhiều Cơ Đốc nhân ngày hôm nay tỏ bày đức tin của mình trong Đức Chúa Trời khi người thân của họ qua đời. Còn những người khác thì bị sụp đổ đức tin khi điều đó xảy ra. Một người đi trong đức tin không có sự sụp đổ giống như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể nhận biết rằng Gia-cốp không đạt đến mức đó. Vì thế ông cần tăng trưởng thêm trong đức tin, vì đức tin ông chưa trọn vẹn trong Đức Chúa Trời. 

Giu-đa nói tiếp: “Cha thương em út tôi lắm đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ.” (Sáng thế ký 44:30-31) 

Tại đây Giu-đa có sự quan tâm cho Gia-cốp cha mình. Giu-đa là người nói thay thế các anh em mình. Có thể những anh khác cũng sẽ nói giống như vậy. 

Sáng thế ký 44:32-34, “Vì kẻ tôi tớ nầy có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư!” 

Một lần nữa, Giu-đa là người đại diện để nói cho nhóm họ, tất cả những anh em họ cũng muốn tình nguyện ở lại. Giu-đa nay là người được biến cải, điều này được tỏ qua lời ông nói. Không còn nghi ngờ chi nữa, tất cả thái độ của những người anh kia cũng thể hiện như Giu-đa. Khác hẳn với lúc trước kia, nay thì các anh quan tâm đến cha và quan tâm đến đứa con yêu dấu hơn hết của cha.     

Giô-sép thử các anh của ông, và đã thấy sự thành thật của họ. Không thể để Bên-gia-min ở lại làm tôi mọi, tất cả họ muốn thế chỗ của Bên-gia-min. Thật là một hình ảnh tốt đẹp khi các anh em trong gia đình biết yêu thương lẫn nhau, biết quan tâm lo lắng cho cha mẹ. 

Chúng ta biết rằng sau nầy trong lịch sử sẽ đi đến một dòng tộc của Giu-đa, sư tử của dòng tộc Giu-đa, là người đã mang hình phạt cho tội lỗi. Đấng Christ gánh thế cho tội lỗi. Rô-ma 5:8, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

 Trước đây có hai anh em sống trong vùng nông thôn, gia đình nghèo nên túng thiếu và hay tranh giành với nhau từng việc nhỏ. Sau đó người em có cơ hội ra thành phố học thêm, nhân đó người em nghe lời giảng dạy về Kinh Thánh nên ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu, sau đó đời sống người em được thay đổi. Khi người em về gặp lại anh mình, liền làm hòa với anh và chia sẻ cho anh những gì mình có. 

Giô-sép đối diện với các anh của mình mà họ không nhận ra, ông thử nghiệm và dò xét lòng dạ của các anh. Giô-sép nhận biết nay họ được thay đổi. Điều này làm cho Giô-sép thỏa lòng, sau đó ông tiết lộ chính mình cho các anh biết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thấy hình ảnh thật cảm động khi các anh nhận ra là Giô-sép em mình vẫn còn sống.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P302)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P301)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P300)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P221)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC