KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P275)

Thứ Năm, 17/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 56: GIÔ-SÉP TỎ THẬT CHÍNH MÌNH (P2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 45 

Chuyện Giô-sép bất ngờ bày tỏ chính ông với các anh em của ông, cho chúng ta có sự suy nghĩ, khi ngày của Đấng Christ trở lại sẽ là phước hạnh khi chúng ta nhận biết Ngài.  

Sáng thế ký 45:3, Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được.” 

Chữ ‘bối rối’ chưa diễn tả hết tâm trạng của các anh Giô-sép, khi họ nghe một người rất xa lạ nói một câu rất đơn giản “Tôi là Giô-sép.” Thật ra, các anh Giô-sép rất kinh hãi khi họ nhận diện ra Giô-sép. Nếu chúng ta nghĩ rằng họ có sự sợ hãi trước đó, thì bây giờ họ kinh hãi hơn nữa. Những điều nầy đã không được nhắc đến khoảng 25 năm qua, kể từ khi Giô-sép bị bán cho dân Ích-ma-ên. Chắc chắn rằng, bây giờ các anh sợ Giô-sép muốn trả thù. Họ rất kinh sợ không nói lời nào. 

Lần này Giô-sép lập lại câu hỏi cha còn sống không. Trước đây Giô-sép đã hỏi với tư cách người lạ dò thăm tin tức, bây giờ ông hỏi với tư cách của một người con, trông mong tin tức của cha mình. 

Sáng thế ký 45:4, “Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô.”

Giô-sép nói: “Tôi là em của các anh.” Đây là giờ phút rất là cảm động! Chúng ta có thể hình dung được cảm xúc của họ thế nào, khi họ nghe nói lần thứ hai, bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình.   

Xin hãy chú ý đến hành động của Giô-sép. Ông có giận dữ, ông không tìm cách trả thù. Việc trả thù là hành động bình thường, nhưng tại đây Giô-sép không tìm cách trả thù. Nhưng Giô-sép có thái độ thân thiện thành thật, ông mời họ “hãy lại gần” mình. Có lẽ nhiều hay ít, họ gần lại hơn, vì cảm thấy phải vâng lời người này. Trên mỗi khuôn mặt còn in mối sợ hãi, nên Giô-sép cố giải bày cho họ lấy lại niềm tin. 

Sáng thế ký 45:5, “Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.” 

Giô-sép nhận biết tất cả những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, đó là mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đang làm việc trên đời sống ông. 

Sáng thế ký 45:6-8, “Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị vì khắp xứ Ê-díp-tô.” 

Về phần các anh của Giô-sép có thể lộ ra hai phản ứng. Những người đã mưu toan bán em mình thì có thể là sầu não lắm, làm cho họ cảm thấy cay đắng. Còn những người khác dầu không chủ mưu, nhưng lại đồng lõa nên cảm thấy hối tiếc. 

Giô-sép xác định mục đích sâu xa hơn trong hành động của các anh “Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.” Đây là một kế hoạch thiên thượng cao sâu. Vì chính Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng cai trị thế giới, kiểm soát được tất cả công việc xảy ra cho con cái Ngài.     

Nếu chúng ta có thể thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của chúng ta, chúng ta có nên giận dữ hoặc trả thù không? 

Một lần nữa, Giô-sép dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời.  

Giô-sép giải thích cách sâu sắc hơn, thật chẳng phải các anh đưa ông đến Ai-cập, song chính là Đức Chúa Trời. Đó là cách mạnh mẽ xác nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự việc, Giô-sép nêu lên điểm này để an ủi các anh mình, ông đang nâng đỡ tâm linh của các anh, vì trong hoàn cảnh đau buồn các anh Giô-sép cần học biết về lòng thương xót và sự tể trị của Ngài, vì con người xem sự xảy ra trong sự đau buồn, nhưng Đức Chúa Trời hướng dẫn sự việc theo mục đích của Ngài. Cho nên chúng ta luôn tìm biết ý định tốt lành Chúa cho xảy ra trên đời sống của từng người.    

Giô-sép được 17 tuổi khi được đem đến xứ Ê-díp-tô. Ông được 30 tuổi khi làm việc cho Pha-ra-ôn. Có bảy năm được mùa và bây giờ hạn hán đã hai năm. Vì vậy, Giô-sép được 39 tuổi và ở tại Ê-díp-tô được hai mươi hai năm. Ông đã thấy mọi điều mà bàn tay của Đức Chúa Trời hành động. 

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC