KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P276)

Chủ Nhật, 20/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 56: GIÔ-SÉP TỎ THẬT CHÍNH MÌNH (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 45 

Giô-Sép Mời Gia Đình Ông Về Xứ Ê-Díp-Tô 

Sáng thế ký 45:9-11, Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng: Giô-sép, con của cha, có nói như vầy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ê-díp-tô, cha hãy xuống với tôi; xin đừng chậm trễ, cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, (vì còn năm năm đói kém nữa), e khi cha, người nhà cha, và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn.” 

Giô-sép nói thêm nữa để làm cho các anh mình yên trí, đó là bàn bạc kế hoạch cho tương lai. Giô-sép là người tính toán cách mau lẹ và nói rõ cho các anh biết những điều sẽ làm, xin các anh hãy mau mau trở về xứ nói cho cha biết tin Giô-sép vẫn còn sống và đang có địa vị, quyền hành tại Ai-cập, Giô-sép nhắn tin với cha là hãy xuống mau đừng chậm trễ. Giô-sép chọn một chỗ tốt và thích hợp cho gia đình ông định cư, đó là xứ Gô-sen. Xứ này ở về phía đông bắc của Ai-cập. Giô-sép muốn rằng, cần có cuộc di cư toàn diện gồm cả gia đình cùng với súc vật và tài sản. Giô-sép sẽ cung cấp lương thực cho tất cả mọi người trong gia đình của cha và các anh mình. 

Gia-cốp và gia đình ông không thể sống sót được nếu họ tiếp tục ở xứ Pa-lê-tin trong thời gian hạn hán nầy. Họ có thể sẽ bị chết hết. Giô-sép muốn đem họ xuống chỗ Gô-sen là phần đất tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô. Tại  vùng đất nầy, Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ trở nên một dân tộc, là nơi ở cách biệt với thế giới xung quanh. Đời sống của các anh em được tỏ bày rằng họ cần rời khỏi vùng đất Ca-na-an. 

Sáng thế ký 45:12, “Này, các anh và Bên-gia-min, em tôi, đã thấy tận mắt rằng, chánh miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó.” 

Có thể họ đứng đó nghe cách say mê và gương mặt họ nhìn xuống. Sau đó họ lại nhìn lên, họ không dám nói một lời nào, chỉ lắng nghe Giô-sép nói những lời mà dường như khó có thể tin được – Họ không thể tin được, nhưng Giô-sép thật sự còn sống đang đứng ngay trước mặt họ, và nói cách rõ ràng minh bạch bằng tiếng mẹ đẻ với các anh. Bên-gia-min mà cha sẵn lòng tin hơn hết cũng thấy nghe hết mọi sự chuyện này. 

Sáng thế ký 45:13-14, “Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Bên-gia-min, em mình, mà khóc; Bên-gia-min cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người.” 

Đây là một hình ảnh khắng khít giữa Giô-sép và Bê-gia-min là hai anh em ruột. Giô-sép đối với Bên-gia-min là em cùng cha mẹ với mình niềm xúc cảm mặn nồng hơn, Giô-sép ôm cổ em mình mà khóc. Những người anh khác rất kinh ngạc, nhưng bây giờ họ bắt đầu bình tĩnh lại và nói chuyện với nhau. Tin tức bắt đầu được loan đi. 

Sáng thế ký 45:16, “Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pha-ra-ôn rằng: Anh em Giô-sép đã đến. Pha-ra-ôn và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ.” 

Có tiếng ồn ào từ trong nhà của Giô-sép, những người chung quanh có thể nghe được. Pha-ra-ôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, có thể ông sẽ hỏi người hầu của Giô-sép, chuyện gì đã xảy ra. Người hầu có thể nói, “Vâng, ông biết là có 11 nguời đàn ông, đến từ xứ Ca-na-an – họ là anh em của Giô-sép!” Điều đó làm cho Pha-ra-ôn cũng vui mừng. Tại sao điều đó làm cho ông vui? Xin nhớ rằng Pha-ra-ôn có thể là vua Hy-sót, có cùng một chủng tộc với Giô-sép và gia đình của ông. Pha-ra-ôn không thể tin tưởng những người Ê-díp-tô và ông đã lấy làm vui lòng vì Giô-sép là người trung thành, do đó Pha-ra-ôn cũng vui mừng giống như Giô-sép. Giô-sép là người được Pha-ra-ôn, các quần thần quan tâm và quý mến.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC