KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P277)

Thứ Tư, 23/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 BÀI 56: GIÔ-SÉP TỎ THẬT CHÍNH MÌNH (P4)  

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng thế ký 45  

Sáng thế ký 45:17-19, “Pha-ra-ôn bèn phán cùng Giô-sép rằng: Hãy dặn các anh em ngươi rằng: Hãy chỡ đồ lên lừa, đi trở về xứ Ca-na-an, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưởng mầu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vậy: Hãy đem xe cộ từ xứ Ê-díp-tô về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ê-díp-tô sẽ về phần các ngươi.” 

Hãy chú ý rằng, Pha-ra-ôn chuẩn bị gởi xe cộ đi. Những chiếc xe nầy chứng tỏ sự phát minh của họ sớm, trong khi xứ Ca-na-an chưa có xe cộ, nhưng người Ai-cập thì phát triển nhanh hơn. 

Pha-ra-ôn nói là không cần phải mang gì cả, chúng tôi sẽ cung cấp những gì các ngươi cần. Đây là vấn đề rất quan trọng nên Pha-ra-ôn phê chuẩn đồng ý cho Giô-sép mạnh dạn tiến hành việc đưa gia đình xuống sinh sống tại Ai-cập. Việc gởi xe đi tiếp đón gia đình Giô-sép cho thấy thêm sự cấp bách, nếu chậm trễ sẽ gây cho Giô-sép lo lắng và nguy cơ cho gia đình cha ông. Pha-ra-ôn đối xử với gia đình Giô-sép cách rộng rãi để tỏ lòng biết ơn sự giải cứu mà Giô-sép mang lại cho đất nước Ai-cập, cho nên các vật tốt nhất của xứ Ai-cập sẽ dành cho họ để bù lại những gì họ bỏ lại. 

Sáng thế ký 45:21-26, “Các con trai của Y-sơ-ra-ên làm y như lời; Giô-sép vâng mạng Pha-ra-ôn, đưa những xe cộ cho anh em mình, và luôn vật thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo xống mặc đổi thay cho mỗi người, còn Bên-gia-min, người cho trăm miếng bạc cùng năm bộ áo xống. Người cũng sai đem về cho cha mình mười con lừa chỡ các vật quí nhất trong xứ Ê-díp-tô, mười con lừa cái chỡ lúa, bánh, và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Giô-sép đưa anh em mình lên đường. Lại dặn họ rằng: Xin anh em đừng cải lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp, cha mình, thuật lại lời nầy mà rằng: Giô-sép hãy còn sống; lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình vì người không tin lời họ nói.” 

Giô-sép cho xe cộ và lương thực để các anh thực hiện cuộc hành trình trở về Ca-na-an, Giô-sép còn cho thêm quần áo mới thay đổi, có thể mỗi người hai bộ. Còn Bê-gia-min gần gũi hơn nên được Giô-sép cho năm bộ và trăm miếng bạc. Để làm tặng phẩm tôn kính cha, Giô-sép gởi đến mười xe lừa chở đầy các vật quý.  

Giô-sép cũng biết bản tánh của con người, nên khi tiễn các anh ra về nên dặn các anh là đừng tranh cãi nhau lúc dọc đường, vì rất có thể họ sẽ gán tội cho những ai đã chủ mưu hãm hại Giô-sép trước đây, rồi người khác thì bào chữa làm cho sự tranh cãi xảy ra. Qua lời khuyên của Giô-sép mà hành trình của họ bình an.   

Sáng thế ký 45:27-28, “Anh em thuật lại cho người nghe mọi lời Giô-sép đã nói; Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Giô-sép sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: Thôi, biết rồi; Giô-sép, con trai ta, hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời." 

Lúc đầu khi nghe tin Giô-sép còn sống, Gia-cốp không thể tin những điều đó là thật, các anh có thể hiểu rõ nỗi khó khăn của cha. Nhưng các con của Gia-cốp cứ tiếp tục thuật lại và mỗi người quả quyết cùng sự việc mà họ đã thấy, đã nghe Giô-sép tận mặt. Rồi khi nhìn thấy xe cộ và các tặng vật mà Giô-sép gởi cho cha, nên cuối cùng Gia-cốp mới chịu tin, ông bắt đầu vui mừng và nóng lòng. 

Chúng ta thấy hai hình ảnh khác nhau của các anh Giô-sép, đó là trước đây khi họ gởi cái áo choàng nhiều màu sắc của Giô-sép bị nhúng trong máu con dê đực, để cho cha mình là Gia-cốp tin rằng Giô-sép đã chết, nay thì họ cố gắng làm chứng và thuyết phục cha mình tin là Giô-sép vẫn còn sống. Các anh Giô-sép đã thay đổi.

 Chúng ta thấy sự cảm động gì ở nơi đây! Sự trông mong gặp lại Giô-sép chắc chắn ảnh hưởng đến Gia-cốp, để quyết định đi xuống Ai-cập.  

Có phải ông Gia-cốp sẽ dự định ở luôn tại Ai-cập không? Chắc chắn là không. Ông chỉ dự định xuống thăm con một thời gian ngắn, sau khi nạn đói qua đi. Nhưng ông đã không trở về Ca-na-an, cho đến khi ông qua đời tại Ai-cập, các con của ông đem thi hài ông về chôn tại xứ Ca-na-an.  

Cuộc hội ngộ của Giô-sép và các anh mình đem đến sự vui mừng khi Giô-sép thấy tâm tình của các anh thay đổi, nay họ biết yêu cha già, yêu anh em; còn các anh Giô-sép vui mừng vì biết Giô-sép còn sống và được Giô-sép tha thứ tội lỗi hãm hại trước đây. Và người vui mừng hơn hết là Gia-cốp khi hay tin người con trai yêu dấu mà ông tin rằng đã chết nhưng nay còn sống.

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC