KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P281)

Thứ Hai, 04/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 57: GIA ĐÌNH GIA-CỐP XUỐNG AI-CẬP (P4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 46 

Gia-Cốp Và Giô-Sép Gặp Lại Nhau  

Ở đây chúng ta chứng kiến một cảnh tượng trùng phùng thật cảm động biết bao!

Sáng thế ký 46:28-29, “Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước đặng xin Giô-sép đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Vậy, họ đều vào xứ Gô-sen.  Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu.”

Giô-sép ôm chầm lấy cha mình, gục đầu lên vai người và khóc. Lời của Chúa có nói rằng, Giô-sép đã khóc một hồi lâu. Không rõ một hồi lâu là khoảng bao lâu, nhưng nó có ngụ ý nói rằng đó không phải là một cái bắt tay ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Cái xúc cảm trong giây phút ấy thật hết sức chân thành. Ôi, cuộc đoàn tụ sao mà cảm động và tuyệt vời biết bao! 

Sáng thế ký 46:30, “Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Chớ chi cho cha chết bây giờ đi! vì cha đã thấy được mặt con, và biết con vẫn còn sống.” 

Niềm vui đến với người cha già Gia-cốp thật hết sức lớn lao! Có thể ông sắp sửa qua đời và chẳng hề chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này, nhưng thật Đức Chúa Trời đã nâng đỡ cho ông. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng ông được Chúa cho phép sống được một số năm nữa tại đất Ai-cập. Y-sơ-ra-ên và Giô-sép đã có nhiều năm sống bên nhau ở đấy. Gia-cốp bây giờ là con cái của Đức Chúa Trời, và sống bởi đức tin, bởi vậy, tên của ông được gọi là “Y-sơ-ra-ên”   

Sáng thế ký 46:31-34, “Đoạn Giô-sép nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pha-ra-ôn hay rằng: Anh em và cả nhà cha tôi, ở xứ Ca-na-an đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật; có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tớ chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở lại xứ Gô-sen, vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm.” 

Vào lúc ấy, tại Ai-cập họ đã gặp cùng một khó khăn, rắc rối giống như ngày nay, ấy là người Ai-cập không thích nghề chăn hay người chăn chiên.

Thật khá lý thú để thấy rằng, Lời Chúa đã đề cập khá nhiều về những người chăn chiên. Những người này nuôi và chăn chiên của riêng mình, và ngày nay người ta vẫn còn làm công việc đó tại xứ Do Thái.

 “Người chăn chiên” là hình ảnh được dùng để mô tả về Cứu Chúa của chúng ta. Ngài là “Đấng chăn chiên hiền lành” vì chiên mình mà phó mạng sống mình. Ngài là “Đấng chăn chiên vĩ đại” là Đấng đang canh giữ hết thảy chiên của Ngài trong thời đại ngày nay và là “Đấng chăn chiên trưởng” vẫn còn đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài tự gọi mình là “Người Chăn Chiên”  

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC