KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P282)

Thứ Năm, 07/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 57: GIA ĐÌNH GIA-CỐP XUỐNG AI-CẬP (P5)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 46 

Như sách Tin Lành Giăng ghi chép: “Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cùng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.” (Giăng 10:7-18

Những người chăn chiên thời xưa là một thứ gớm ghét đối với người Ai-cập. Giô-sép đã bảo với các anh em mình hãy tâu với Pha-ra-ôn rằng, họ là những người chăn chiên và họ cũng có chăn nuôi bò nữa. Quả thật họ đã có cả  bò lẫn chiên. Sau đó chúng ta thấy rằng Pha-ra-ôn đã đồng ý dành cho họ phần đất của xứ Gô-sen và cũng yêu cầu họ chăn luôn đàn chiên của ông ta, đến nỗi các con cái của nhà Y-sơ-ra-ên đã trở thành những người chăn chiên chuyên nghiệp tại xứ Ai-cập. 

Thật hết sức tuyệt vời để thấy rằng giờ đây cả nhà Gia-cốp đang sinh sống tại xứ Gô-sen! Đây cũng là xứ sở mà họ sẽ sống trong một thời gian dài. Sau khi Giô-sép mất đi, họ trở thành những người nô lệ tại xứ Ai-cập, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng họ suốt trong thời gian đó. Tại đó, họ sẽ trở thành một dân lớn và rồi Ngài sẽ hướng dẫn họ đi ra khỏi xứ này qua sự lãnh đạo của Môi-se.

 Không hề có một ký thuật nào của Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã từng hiện ra cùng Giô-sép. Nhưng chắc hẳn chúng ta thấy được về khải tượng chứng tỏ Chúa có hiện hữu qua đời sống của Giô-sép. Chúng ta nhận thấy điều này hết sức rõ ràng, bởi vì Giô-sép đã đến trước và sửa soạn mọi biện pháp nhằm giúp cho toàn thể nhà Gia-cốp được sống còn tại xứ Ai-cập trong cơn đói kém. 

Đức Chúa Trời có mục đích tốt lành khi đem gia đình của Gia-cốp xuống Ai-cập, ấy là giúp gia đình trở thành một dân lớn, và tách biệt khỏi ảnh hưởng xấu của xứ Ca-na-an để trở thành tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC