KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P290)

Chủ Nhật, 03/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 60: GIA-CỐP CHÚC PHƯỚC CHO CÁC CON TRAI (P1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 49  

Sáng thế ký 49 là một đoạn đáng chú ý vì khung cảnh của đoạn này là nơi người cha già Gia-cốp đang nằm trên giường bệnh. Trong đoạn trước chúng ta đã thấy ông nằm trên giường, gượng dậy, ngồi trên giường nói chuyện và chúc phước cho hai con trai của Giô-sép. 

Sau khi nói chuyện rồi, tất cả những con trai còn lại của Gia-cốp bước vào, tất cả 12 người con trai đều tề tựu chung quanh ông. Ông có lời giã biệt với mỗi người trong bọn họ. Ông bắt đầu với người con lớn nhất và theo thứ tự xuống cho đến người nhỏ nhất. Bất cứ điều gì mà người nói lúc sắp chết đều quan trọng, vì nếu một người phải nói ra sự thật, người đó sẽ nói ra trên giường lúc sắp lâm chung. Sứ điệp lâm chung này là một sứ điệp cảm động và sâu sắc, vì đó là một sứ điệp có tính chất tiên tri nói về những việc sẽ xảy ra cho 12 người con trai của Gia-cốp, khi dòng dõi họ trở thành những chi phái. Những điều tiên tri đó đã trở thành lịch sử ngày nay. 

Đây là cơ hội sau cùng cho chúng ta thấy một bằng chứng nữa của đức tin trong cuộc đời của Gia-cốp. Ông nói với các con trai là những người mà dòng dõi của họ sẽ trở thành 12 chi phái của nước Y-sơ-ra-ên và sẽ định cư ở xứ Ca-na-an. Thật là một đức tin lớn lạ! Hãy nhớ rằng lúc đó dân Ca-na-an vẫn còn ở trong xứ và gia đình Gia-cốp đang sống trong sự ưu đãi ở xứ Ê-díp-tô. 

Lời Chúc Phước Và Tiên Tri Trên Giường Lâm Chung Của Gia-Cốp 

Sáng thế ký 49:1, “Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.” 

Chúng ta thấy có một lời diễn đạt quan trọng ở đây. Chúng ta sẽ thấy lời diễn đạt mà Kinh Thánh dùng đi dùng lại nhiều lần. Một trong những lời diễn đạt đó là những chữ: “trong các ngày sau.” Những ngày sau cuối của nước Y-sơ-ra-ên khác với những ngày sau rốt của hội thánh.  Có hai thời kỳ hết sức khác biệt nhau mà chúng ta cần chú ý ở đây. Trong lúc này, Gia-cốp đang nói về những ngày sau cuối của nước Y-sơ-ra-ên mà nó hình thành từ 12 chi phái ra từ dòng dõi của những người con trai của Gia-cốp. 

Có một sinh viên của trường Kinh thánh, còn trẻ rất thông minh, và đã bỏ công nghiên cứu rất nhiều, để viết một luận án về những điều các lời tiên tri nói về 12 người con trai của Gia-cốp và những chi phái đến từ họ. Cảm tạ Chúa về những điều đã xảy ra một cách lạ lùng để ứng nghiệm những lời tiên tri về những chi phái này, đặc biệt những điều được Môi-se nói đến trong Phụ truyền Luật lệ ký 33. 

Có nhiều người nói đến những sự kiện mà các lời tiên tri về nước Y-sơ-ra-ên đã được ứng nghiệm và đúng thật như vậy. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ hơn nữa, bằng cách chia nước Y-sơ-ra-ên ra làm 12 chi phái và nhận biết rằng Đức Chúa Trời có điều bày tỏ về mỗi một trong 12 chi phái đó. Không phải chỉ có những lời tiên tri của Ngài về nước Y-sơ-ra-ên được ứng nghiệm, nhưng những lời tiên tri về mỗi chi phái cũng được ứng nghiệm. Trong đoạn 49 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ thấy là lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra cho mỗi chi phái trong “các ngày sau.” Trải qua lịch sử đều đã được ứng nghiệm rồi, hầu hết những điều khác còn đang tiếp tục được ứng nghiệm một cách trọn vẹn.  

Sáng thế ký 49:2, “Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; Nghe lời Y-sơ-ra-ên, cha của các con.”

Đây là lúc người cha già Gia-cốp ngồi dậy trên giường. Có lẽ ông đang tựa vào cây gậy của mình như chúng ta học biết trong thư Hê-bơ-rơ 11:21. Rõ ràng là Gia-cốp luôn luôn trong tư thế đi trong suốt cuộc đời của ông và ông ta muốn tiếp tục đi. Sự chết thật là một điều làm đau buồn. Nó đến vào lúc bất lợi nhất, vào lúc mà chúng ta muốn tiếp tục đi tới. Gia-cốp biết là ông không thể tiếp tục đi nữa. Ông đang nương vào cây gậy của mình. Dầu ông muốn tiếp tục đi nữa nhưng không thể được. Ông thật là một người nổi bật, đáng cho chúng ta quý mến. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC