KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P291)

Thứ Tư, 06/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 60: GIA-CỐP CHÚC PHƯỚC CHO CÁC CON TRAI (P2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 49  

Lời Tiên Tri Về Ru-Bên 

Sáng thế ký 49:3-4, “Hỡi Ru-bên! con là trưởng nam của cha, Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng.  Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó!”  

Các tổ phụ ý thức rằng di truyền là một vấn đề rất quan trọng. Đây cũng là điều rất được quan tâm ngày nay. Cha nào, con nấy. Gia-cốp biết điều này và thấy rất nhiều về chính mình trong người con trai Ru-bên. ‘Sôi trào như nước’ là hình ảnh của Gia-cốp trong những năm còn rất trẻ. Con trai lớn nhất của ông cũng thật đúng là như vậy. ‘Nên con chẳng phần hơn ai!’ Ru-bên không bao giờ có được. Ông không bao giờ thành công. Ông có thể làm nên vài chuyện nhỏ, nhưng không bao giờ ở vị trí làm đầu. 

Ngày nay cũng có nhiều người giống như vậy. Họ tự mãn và không muốn tiến bộ.

 Câu chuyện đời sống của Ru-bên, Gia-cốp nhắc ở đây là một câu chuyện nhơ nhuốc. Các sách báo, kịch, phim ảnh và truyền hình thời hiện đại ngày nay đang đem đến cho chúng ta quá nhiều những thứ nhơ nhớp làm chúng ta phải ghê tởm. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dừng lại với những thứ tội lỗi của con người.  Thật vậy, Ngài khuyên dạy chúng ta.      

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8

Nhưng Đức Chúa Trời ghi lấy tất cả những tội lỗi của loài người, để chúng ta có một hình ảnh chính xác về gia đình của loài người. 

Lời Tiên Tri Về Si-Mê-Ôn Và Lê-Vi 

Hai người con trai kế tiếp được xếp loại chung với nhau. Họ là anh em ruột, con trai của Lê-a.

Sáng thế ký 49:5, “Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn.”  

Chúng ta còn nhớ cách họ vào Sa-lem, một thành trong xứ Si-chem, giết tất cả những cư dân của thành chỉ vì có một người nam đã phạm tội cưỡng hiếp em gái của họ. Họ trả thù trên cả thành! Họ không thể làm điều đó được, tất nhiên, và Gia-cốp nhắc cho họ điều này: 

Sáng thế ký 49:6-7, “Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.  Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, Tan lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.”  

Trong Lê-vi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tỏ bày ân điển lạ lùng của Ngài. Thật đúng là họ bị tản lạc ra khắp nơi trong nước Y-sơ-ra-ên, nhưng đây là vì họ được dùng làm chi phái của các thầy tế lễ. Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà một người ác độc như Lê-vi được làm đầu chi phái của các thầy tế lễ. 

Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã biến đổi những con người tội lỗi chúng ta được vào vương quốc của những thầy tế lễ. Ngày nay, tất cả những ai tin nhận Chúa đều là những thầy tế lễ. Trong số này có những người say sưa được biến đổi, những gái điếm được biến đổi, những kẻ giết người được biến đổi. Làm sao họ có thể trở thành những thầy tế lễ trong nước Đức Chúa Trời?  Cũng giống như chúng ta vậy, bởi ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời.  

Như sứ đồ Phi-e-rơ nói trong I Phi-e-rơ 1:18-19, “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.”  Ông nói tiếp trong I Phi-e-rơ 2:5, “Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” Ai là người ông nói ở đây? Ấy là những người đã được cứu chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ! 

Ru-bên mất vị trí đứng đầu. Si-mê-ôn và Lê-vi cũng mất vị trí đứng đầu. Các vị vua sẽ không đến từ những chi phái này. Có một con trai khác cũng là kẻ có tội. Chúng ta sẽ thấy ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã ban cho người. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC