KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P292)

Thứ Bảy, 09/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 60: GIA-CỐP CHÚC PHƯỚC CHO CÁC CON TRAI (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 49  

Lời Tiên Tri Về Giu-Đa 

Sáng thế ký 49:8, “Hỡi Giu-đa! Các anh em sẽ khen ngợi con, Tay con chận cổ quân nghịch, Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.”  

‘Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.’ Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Giê-xu đến từ dòng dõi của Giu-đa, và tất cả mọi người sẽ phải quì lạy trước mặt Ngài.

Sáng thế ký 49:9-10, “Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?”  

Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chơn nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.”  

Đây là một trong những lời tiên tri quan trọng. Chúng ta được cho biết là sẽ có một người từ dòng dõi của người nữ. Đó là lời tiên tri thứ nhất về Đấng Christ. ‘Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. (Sáng thế ký 3:15). ‘Dòng dõi’ người nữ là Đấng sẽ giày đạp đầu của con rắn. Ngài là Đấng Đắc Thắng. Lời tiên tri thứ nhất ở trong sách Sáng thế ký. Dòng dõi sẽ đến đã được xác quyết với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp. Giờ đây được xác quyết với Giu-đa. Ngài đến từ dòng dõi Giu-đa. Chữ ‘Si-lô’ có nghĩa là yên nghỉ và vững lòng. Hãy nhớ là khi Đức Chúa Giê-xu còn ở thế gian, Ngài xoay khỏi những kẻ chối bỏ Ngài, và nói với dân chúng: ‘Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28). Đó là Đấng Si-lô. Đấng Si-lô đã đến. 

Đấng Christ không chỉ là Đấng Si-lô, nhưng Ngài cũng là Đấng cầm cây phủ việt. Cây phủ việt của vũ trụ này được nắm giữ bởi đôi bàn tay bị đóng đinh. Trong phần cuối của câu 24 trong đoạn này, chúng ta đọc biết là có một người chăn chiên, một vầng đá của Y-sơ-ra-ên đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Đấng Si-lô này vừa là người chăn vừa là vầng đá. Khi chúng ta học đến sách Dân số ký 24:17, chúng ta sẽ tìm thấy lời tiên tri về một Ngôi Sao. Hãy suy gẫm tất cả những ý nghĩa về sự đến của Đấng Christ.   

Ngài là Đấng Dòng Dõi được hứa với người nữ và các tổ phụ. Ngài là Đấng Si-lô đem lại sự yên nghỉ. Ngài là Vua cầm cây phủ việt. Ngài là Người Chăn Chiên đã phó sự sống của mình, và Ngài là Đấng làm đầu những người chăn sẽ hiện đến một ngày kia. Ngài là Vầng Đá mà những người thợ xây đã loại bỏ ra nhưng đã trở nên hòn đá gốc nhà. Ngài là Ngôi Sao, ngôi Sao Mai soi sáng cho hội thánh của Ngài. Đây là dòng dõi từ A-đam qua Sết (sau khi A-bên bị giết chết). Từ Sết qua Nô-ê qua Sam tới Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, và bây giờ qua Giu-đa. Sự kiện kỳ diệu này là Chúa đang vận hành theo phương cách và chương trình của Ngài. Đây là điều rất quan trọng mà chúng ta phải nhìn biết. 

Sáng thế ký 49:11-12, “Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, Lừa con mình vào nhành nho tốt nhứt. Người giặt áo xống mình vào rượu nho, Cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, Răng nhiều trắng vì cớ sữa.”  

Ai là người đang được nói đến ở đây? Đó là Đấng Christ, người đã cỡi trên lưng lừa con để vào thành Giê-ru-sa-lem, để dâng hiến chính Ngài như là Đấng Được Xức Dầu, là Vua, và là Đấng Cứu Thế. ‘Người giặt áo xống mình vào rượu nho.’ Loại rượu nho gì đây? Ấy là huyết, chính huyết của Ngài. Nhưng khi Đấng Christ đến lần nữa, áo xống của Ngài là màu đỏ. Câu hỏi là: ‘Áo ngươi có màu đỏ, áo xống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao?’ (Ê-sai 63:2) Lần này thì không phải là huyết của chính Ngài nhưng là huyết của những kẻ thù của Ngài. Ở đây là lời tiên tri về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ khi Ngài trở lại để đoán xét. 

Lời tiên tri về Giu-đa là một trong những lời tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh.  

Lời Tiên Tri Về Sa-Bu-Lôn 

Sáng thế ký 49:13, “Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.”

Sa-bu-lôn là chi phái sống dọc theo vùng biển phía bắc của xứ. 

Lời Tiên Tri Về Y-Sa-Ca 

Sáng thế ký 49:14-15, “Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, Nằm nghỉ giữa chuồng; Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, Và đất-đai đẹp lắm thay. Người đã rùn vai vác gánh nặng, Phải vâng phục những điều sưu-dịch.”  

Y-sa-ca sau cùng định cư ở vùng phía bắc của xứ. Họ là những người đã làm rất nhiều việc mà những việc này là xương sống của đất nước. Họ là những người thợ. Chúng ta có nghe về số đông người thầm lặng ngày nay. Đó là những người bình thường chúng ta. Chúng ta không được đưa lên truyền hình, lên báo chí. Chỉ những người đặc biệt, những người khác thường và những người mà chúng ta cho là quan trọng. Người ta cố thuyết phục chúng ta đó là những loại người quan trọng. Nhưng, họ không phải là xương sống của đất nước này, hay của bất cứ đất nước nào. Những chi phái nhỏ bé, như Sa-bu-lôn và Y-sa-ca, mà chúng ta dễ có khuynh hướng bỏ qua, thật sự là xương sống của đất nước Y-sơ-ra-ên khi họ định cư trong Đất Hứa. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC