KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P293)

Thứ Ba, 12/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 60: GIA-CỐP CHÚC PHƯỚC CHO CÁC CON TRAI (P4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 49  

Lời Tiên Tri Về Đan 

Sáng thế ký 49:16-18, “Đan sẽ xử đoán dân chúng mình, Như một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên. Đan sẽ là một con rắn trên đường, Một con rắn lục trong chốn nẻo cùng, Cắn vó ngựa, Làm cho kẻ cỡi phải té nhào. Hỡi Giê-hô-va! Tôi trông ơn chửng-cứu của Ngài!”

Đan đang cần sự cứu rỗi của Chúa, vì Đan sẽ là một chi phái dẫn đầu sự nổi loạn. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi chúng ta học xuyên qua Kinh Thánh.  

Lời Tiên Tri Về Gát 

Sáng thế ký 49:19, “Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh, Nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.”    

Đây là một chi phái nữa định cư ở vùng phía bắc của xứ. Thực ra, chi phái Đan ở vùng cực bắc của xứ. Cho nên khi mô tả sự rộng lớn đất đai của nước Y-sơ-ra-ên, người ta nói rằng ‘từ Đan đến Bê-ê-sê-ba.’ 

Lời Tiên Tri Về A-Se Và Nép-Ta-Li 

Sáng thế ký 49:20-21, “Do nơi A-se có thực vật ngon, Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nép-ta-li là nai cái thả chuồng, Nói bày nhiều lời văn hoa.”  

Như đã kể ở trên, một sinh viên trường Kinh Thánh viết luận án về những ứng nghiệm của các lời tiên tri về 12 người con của Gia-cốp. Trong tất cả những phần còn lại của Kinh Thánh, mỗi điều mà Kinh Thánh nói đến mỗi người một cách riêng, nói về mỗi chi phái của nước Y-sơ-ra-ên.

 Lời Tiên Tri Về Giô-Sép 

Sáng thế ký 49:22, “Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.”  

Giô-sép đã rời xứ Ca-na-an đến xứ Ê-díp-tô, nhưng ông vẫn là một chứng nhân của Đức Chúa Trời ở đó. Sau này, các con trai của ông, Ép-ra-im và Ma-na-se, được đặt vào xứ mà lịch sử ngày nay gọi là Sa-ma-ri. Xứ đó được gọi là xứ của dân ngoại trong thời của Chúa Giê-xu. Đó là một nơi thật lớn để làm chứng, và Tin lành đã được truyền vào xứ đó. Chính Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ ở đó. Trong Giăng 4 chúng ta ghi nhận việc Ngài làm chứng cho dân xứ Sa-ma-ri, khởi đầu với việc Ngài làm chứng cho một người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước. 

Sáng thế ký 49:23-25, “Kẻ cầm cung đã ghẹo-chọc người, Bắn tên vào, và hãm đánh; Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp, Nên cung người vẫn bền-chắc; Nhờ Đấng Chăn chiên, là Đá của Y-sơ-ra-ên, Nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của Cha sẽ giúp đỡ con; Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, Cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, Phước lành của vú, và của lòng mẹ.”  

Hai chi phái đến từ Giô-sép, Ép-ra-im và Ma-na-se, trở nên hai chi phái nổi bật và quan trọng đến nổi từ họ nảy sinh ra sự phân rẽ đất nước. Họ rất là mạnh mẽ. 

Sáng thế ký 49:26, “Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, Cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, Cho đến các chót núi đời đời: Các phước nầy sẽ ở nơi đầu Giô-sép, Nơi trán của chúa các anh em mình.”  

Có thể Gia-cốp đang cố ràng buộc Giô-sép, và hai chi phái đến từ ông, trở lại với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc. Tại sao? Vì từ những chi phái này, đặc biệt là Ép-ra-im, đã đưa dẫn nước Y-sơ-ra-ên vào sự thờ phượng thần tượng. Giê-rô-bô-am, người lãnh đạo cuộc nổi dậy và đặt hai con bò vàng đến từ chi phái Ép-ra-im. Thế nên, ở đây, trên giường lâm chung, Gia-cốp kêu họ trở lại, trở lại với Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ông. 

Lời Tiên Tri Về Bên-Gia-Min 

Sáng thế ký 49:27, “Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé; Ban mai đi đánh chết mồi, Chiều phân chia mồi đã được.”

 Đây là một lời tiên tri lạ lùng về Bên-gia-min. Bên-gia-min được kể gần như là Giu-đa đến nỗi Bên-gia-min đồng đi với Giu-đa vào lúc có sự phân chia nước Y-sơ-ra-ên. Chi phái Bên-gia-min là chi phái độc nhất ở lại với nhà Đa-vít. 

Lời chúc phước của Gia-cốp cho mười hai người con trai được ứng nghiệm cách lạ lùng trong suốt lịch sử của nước Y-sơ-ra-ên.       

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC