KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P294)

Thứ Sáu, 15/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 61: LỄ AN TÁNG GIA-CỐP, GIÔ-SÉP QUA ĐỜI Ở AI-CẬP (P1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng thế ký 50  

Những Lời Sau Chót Và Sự Chết Của Gia-Cốp 

Sáng thế ký 49:29-30, “Đoạn, người ra lịnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ep-rôn, người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ep-rôn.”  

Chúng ta thấy sự chết không phải là điều tận cùng đối với Gia-cốp. Ông đang sẵn sàng đi với dân sự của mình. Ông muốn xác ông được chôn ở hang đá mà Áp-ra-ham đã mua. Ông muốn chắc chắn là ông ở trong xứ đó cho đến ngày ông sẽ được sống lại từ kẻ chết để sống trong xứ đó. 

Chúng ta có thể thấy ông biết rất nhiều về gia phả của dòng họ mình. Có thể ông không mang theo trong mình một bản được ghi chép trong thời đó, vậy mà ông có thể giữ những chi tiết này trong trí của mình. 

Sáng thế ký 49:31, “Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người; Y-sác và Rê-bê-ca, vợ người; mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa.”

Ông không chú trọng vào việc được chôn cạnh Lê-a (Ra-chên được chôn ở Bết-lê-hem), nhưng ông muốn được chôn nơi ông sẽ được sống lại từ kẻ chết, để cho ông sẽ được ở ngay nơi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với nước Y-sơ-ra-ên. 

Sáng thế ký 49:32-33, “Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ Hếch vậy. Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chơn vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.”   

Chú ý là đến phút cuối cùng Gia-cốp đã giữ chân của ông trên sàn. Ông đã khởi đầu đời sống của mình như là một con người của xác thịt. Ông nắm lấy gót chân của người anh lúc chào đời và đó là lý do tại sao ông được gọi là Gia-cốp, kẻ tranh giành. Ông sống theo cái tên đó và đó là bản tính của ông. Ông cầm giữ tất cả mọi sự mà ông có thể kiếm được, và ông đã luôn luôn tranh đấu để là người đứng đầu. Ông khởi đầu cho mình với các điều đó và ông dùng đủ mọi cách để lấy cho được những gì ông muốn. Khi còn là một chàng trai trẻ, ông đi bằng hai chân của mình với sức riêng và khả năng riêng của mình. Ông dựa vào sự khôn ngoan và mưu trí riêng của mình. Ông nghĩ rằng ông có thể tự xây dựng cho chính mình và chẳng cần Đức Chúa Trời. Ông có tính tự mãn, độc đoán, tự quyết, xông xáo, khinh thường, và đê tiện. 

Ở Phê-ni-ên Đức Chúa Trời đã đánh cho ông bại xụi. Đức Chúa Trời đã ‘bẻ gãy’ ông ra để nắm giữ ông lại. Sau đó, ông trải qua một cuộc sống khập khểnh. Với việc phải dùng một cây gậy, bởi vì ông không còn có thể tự đi được nữa. Ở đây, trước khi chết, ông ngồi trên giường, dựa vào cây gậy. Bây giờ là lúc giờ đã đến. Ông rút chân mình vào giường, đặt cây gậy xuống, và nằm xuống chết. Đây là cuộc đời Gia-cốp. Ông đã đi một con đường dài của sự sống. Ông chấm dứt với một hành động sau cùng là đức tin, nhìn đến ngày ông sẽ được sống lại từ kẻ chết trong lòng đất theo như lời hứa của Đức Chúa Trời.   

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.” (Hê-bơ-rơ 11:13

Trong đoạn 50 nầy, nói đến việc chôn cất của Gia-cốp tại Ca-na-an và việc chôn cất của Giô-sép tại Ai-cập. Vì thế có sự đau buồn ở đoạn cuối sách Sáng thế ký. Chúng ta được nhắc nhở để chú ý nhấn mạnh sự chết trong sách Sáng thế ký. Đức Chúa Trời đã nói với A-đam, “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Sáng thế ký 2:17). Phao-lô cũng viết, “...Sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Sáng thế ký có nhiều hình ảnh về thực chất của tội lỗi và của sự chết. Sách Sáng thế ký được mở ra với Đức Chúa Trời và con người trong vườn Ê-đen, và kết thúc là quan tài ở Ai-cập. Sách nầy được kể lại tội lỗi đã vào trong nhân loại, nhưng cũng nói đến sự thành tín của Đức Chúa Trời cung ứng con đường sự sống cho con người. 

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P289)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P288)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P287)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P286)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC