KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

Thứ Năm, 21/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 61: LỄ AN TÁNG GIA-CỐP, GIÔ-SÉP QUA ĐỜI Ở AI-CẬP (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng thế ký 50  

Giô-Sép Làm Giảm Sự Sợ Hãi Của Các Anh  

Sáng thế ký 50:14-17, “Chôn cha xong rồi, Giô-sép cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha, đều trở xuống xứ Ê-díp-tô. Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cũng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc.”

 Thật ra những người anh của Giô-sép đến với Gia-cốp trước khi ông qua đời và họ đã khóc hối tiếc về những sự việc đã xảy ra. Họ lo sợ là Giô-sép sẽ nhớ lại chuyện cũ và chống lại họ khi cha mất đi. Vì vậy, Gia-cốp có lời nhắn cùng Giô-sép, và ông chắc rằng Giô-sép sẽ không có bắt bớ các anh hoặc tìm cách đánh trả thù họ. Khi các anh đến Giô-sép để xin lỗi, Giô-sép khóc với các anh mình. Bây giờ các anh thật sự ăn năn về tội lỗi của họ. 

Cớ tích tội lỗi của các anh Giô-sép bị quấy động trở lại làm cho họ âu lo bị trả thù, cho đến khi chính họ nghe thêm lời xác nhận tha thứ của Giô-sép, làm cho lòng các anh thật sự an tâm. 

Sáng thế ký 50:18, “Chánh các anh người đến sấp mình xuống dưới chơn mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó.”

Chúng ta thấy lời tiên tri về các anh của Giô-sép quì trước mặt Giô-sép đã thành sự thật.

Sáng thế ký 50:19, “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?”

Giô-sép đã dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trong mọi trường hợp.

Bây giờ, trong câu Kinh Thánh tại đây đáng được chú ý. 

Sáng thế ký 50:20, “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” 

Đức Chúa Trời có mục đích xa phía trước mà bạn và tôi không thể thấy được. Phải thú nhận rằng, con người của tôi không biết trước được bao nhiêu, bởi vì tôi không thể thấy những gì xa hơn lỗ mũi của tôi, khi sự khó khăn xảy ra cho tôi, tôi hỏi, “Tại sao Đức Chúa Trời cho sự việc nầy xảy ra?” Chúng ta nên nhớ rằng Ngài có mục đích tốt trong khi nhìn về tương lai. Ngài sẽ không để những sự việc đó xảy ra cho chúng ta, cho đến khi nó được hoàn tất và có mục đích tốt cho đời sống của bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe lời của Giô-sép. 

Sáng thế ký 50:21-23, “Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủy các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người thấy được các con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se, nữa.” 

Giô-sép làm cho các anh yên trí lần thứ hai, ông nói ‘đừng sợ’ và hứa cấp dưỡng cho gia đình các anh. Sự kiện này không ngụ ý là nạn đói còn tiếp diễn, song khiến cho chúng ta nhận thấy rằng các anh của Giô-sép nhờ quyền thế của em mình bảo vệ, binh vực họ. Giô-sép nói lời rất êm dịu cho họ an lòng.

 Đức Chúa Trời ban cho Giô-sép sống đến 110 tuổi, tại nơi đây chúng ta thấy Giô-sép sống thọ và trở thành ông cố. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC