KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P301)

Thứ Tư, 06/01/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 62: GIỚI THIỆU SÁCH MA-THI-Ơ (P4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Nước thiên đàng là đề tài chính của sách Tin lành này. Đấng thành lập nước trời trên đất là Chúa Giê-xu. Nước trời rất là quan trọng. Trong Tin lành Ma-thi-ơ có ba lần giảng luận quan trọng liên quan đến nước trời. 

1- BÀI GIẢNG TRÊN NÚI. Đây là luật lệ của nước trời. Đó là bảng liệt kê những điều cần phải thi hành trong thời kỳ ấy.

2- CÁC ẨN DỤ KÍN GIẤU. Đây là các ẩn dụ trong Ma-thi-ơ 13 về nước trời. Chúa chúng ta kể nhiều thí dụ về nước thiên đàng như người gieo giống, như hột cải.

3- BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Ô-LI-VE. Từ đây Chúa Giê-xu hướng tới việc thành lập nước trời trên đất.

Khi chúng ta thấy danh từ “nước thiên đàng” là một danh từ liên tiến trong Tin lành Ma-thi-ơ. Điều này rất là quan trọng mà chúng ta cần hiểu rõ. Đây là trọng tâm của Tin lành Ma-thi-ơ, nếu chúng ta bỏ sót đề tài nước thiên đàng, chúng ta kể như không có được sách Tin lành Ma-thi-ơ, cho nên xin đừng bỏ qua điều quan trọng này.

Sách Tin lành Ma-thi-ơ này rất giống như sách Sáng thế ký. Đây là hai sách chủ yếu của Kinh Thánh. Chúng ta cần biết rõ hai sách này và khi chúng ta tìm hiểu xuyên qua. Chúng ta phải đọc xuyên suốt sách Tin lành Ma-thi-ơ, và sau đó trở lại chúng ta sẽ tìm hiểu từng đoạn, để biết rõ mỗi đoạn nói đến điều gì. Việc học hỏi, tìm hiểu về sách Tin lành Ma-thi-ơ giúp chúng ta sẽ biết về Chúa Giê-xu. Ngài có nhiều điều nói cho mỗi chúng ta, và sau đó chúng ta cũng có nhiều điều để nói chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện.

Sau đây là phương cách mà sách Tin lành Ma-thi-ơ được phân chia. Sự phân chia đại cương này giúp chúng ta có thể suy nghĩ khái lược qua. Đây là điều quan trọng để biết sách Ma-thi-ơ, hầu cho chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh. 

Đề tựa chính. KÌA VUA NGƯƠI.

1-    Con người của Vua.       Đoạn 1- 2

2-    Sự chuẩn bị của Vua.     Đoạn 2- 4:16

3-    Giảng luận của Vua.       Đoạn 4:17- 9:35.

4-    Chương trình của Vua.   Đoạn 9:36- 16:20

5-    Sự khổ nạn của Vua.      Đoạn 16:21- 27:66

6-    Quyền năng của Vua.     Đoạn 28 

Như vậy, chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về sách Tin lành Ma-thi-ơ. Mong bạn ghi nhớ những điểm chính yếu của sách Tin lành Ma-thi-ơ là sách quan trọng khởi đầu Kinh Thánh Tân ước, và đề tài của sách là “Chúa Giê-xu là Vua của nước thiên đàng.”

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC