NGUỒN SỰ SỐNG

TIN LÀNH LÀ GÌ?

Thứ Ba, 20/12/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Ban đầu Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta - Núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống đều do Ngài dựng nên cả.

Nhưng điều quí nhất là Ngài tạo một con người hoàn toàn tốt đẹp và không có tội lỗi. Ngài yêu mến người và muốn người là bạn của Ngài để thông công vui vẻ với Ngài và coi sóc mọi công cuộc sáng tạo của Ngài trên trái đất.

  Thượng Đế không tạo nên con người như một người máy, hoặc một cái máy. Ngài ban cho con người một quà tặng quí giá tức là ý chí tự do để chọn điều phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu. Ngài không muốn ép người ta phải theo Ngài. Ngài muốn loài người tự nguyện yêu Ngài.

Nhưng người ta đã lựa chọn con đường bất tuân Thượng Đế; người đã lựa chọn sai, người thích làm vừa lòng chính mình hơn làm vừa lòng Thượng Đế.

NGƯỜI ĐÃ PHẠM TỘI.- Và như thế, tội đã bước vào thế gian sự chết đã đi chung với tội. Thượng Đế đã phán trong Kinh Thánh (là Lời Ngài) cho chúng ta rằng: "Tiền công của tội lỗi là sự chết." (Rô-ma 6:23).

Tất cả sự đau đớn và gian ác có trong thế gian hôm nay là do tội lỗi mà ra.

Tội lỗi giống như đám mây đen che khuất mặt trời. Đó là lý do khiến Thượng Đế có vẻ xa cách loài người vạn dặm. Ngài trong sạch và thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi. Ngài không muốn và không thể nhìn tội lỗi. Tội lỗi làm bế tắc đường đi tới Ngài.

TỘI LỖI LÀ GÌ?

Tội không phải chỉ là giết người, trộm cắp, lường gạt, làm bậy.

Tôi phạm tội khi tôi sống cho chính mình thay vì cho Thượng Đế, là Đấng Tạo-hóa của tôi. Tôi phạm tội khi tôi bảo: "Tôi là chủ chính mình, nay là cuộc đời của tôi, tôi phải được tự do sử dụng nó tùy ý tôi thích."

Lời của Thượng Đế có phán trong Ê-sai 53:6 rằng: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy,"

Tôi phạm tội khi tôi từ chối đặt niềm tin nơi Giê-xu Christ, Con Thượng Đế.

Thượng Đế phán với chúng ta rằng: "Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài." (1Giăng 5:10-11).

Tôi phạm tội khi tôi không làm điều đáng phải làm.

Kinh Thánh có chép rằng:"Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4:17). Tôi phạm tội khi tôi không lưu tâm đến kẻ khác như chính mình, chẳng làm gì cả hoặc làm rất ít để giúp kẻ cô đơn, bất hạnh.

Tôi phạm tội khi tôi bất tuân Thượng Đế, khi tôi không yêu Ngài hết lòng.

Trong Ma-thi-ơ 22:37-38 (Kinh Thánh) chúng ta đọc: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."

Bạn có thể cho rằng mình không tệ lắm, vẫn còn khá hơn nhiều người khác. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề, vì chẳng ai trong chúng ta tiến lại gần tiêu chuẩn hoàn toàn của Thượng Đế. Chỉ có Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế là trọn vẹn. Có lẽ chúng ta chưa làm điều gì đặc biệt gian ác. Nhưng chúng ta là tội nhơn chỉ vì chúng ta chưa tốt đủ.

Ví dụ: Chẳng hạn điểm thi đậu là 50. Nếu có người chỉ được 5 điểm; người ấy đã hỏng thi, nếu bạn được 49 điểm, bạn cũng hỏng. Bạn chẳng cần biện hộ:"Tôi còn khá hơn người được 5 điểm quá nhiều." Cả hai điều hỏng thi. Kinh Thánh có chép:"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:23).

Tội lỗi là căn bệnh tất cả chúng ta đều mắc phải.

Tội lỗi giống như một đốm đen xấu xí trên một trang giấy sạch sẽ.

Ích kỷ, lười biếng, lơ lững, nói dối, nói những chuyện bẩn thỉu, tất cả những điều đó làm hỏng tâm tính bạn. Tội lỗi phá hủy hạnh phúc gia đình hoặc tình bạn của chúng ta.

Tội lỗi giống như cỏ dại trong vườn, nếu không nhổ tận gốc, nó sẽ mọc lan cả vườn. Những hành động bất lương, bất phục tùng lặt vặt sẽ trở thành những thói quen chúng ta không thể bỏ được.

Tội lỗi ngăn cách bạn với Thượng Đế trong đời này và đời sau. Hãy nhớ rõ: Hỏa ngục là một thực tại khủng khiếp ghê rợn đối với mọi kẻ từ chối Giê-xu Christ trong cuộc đời này.

Bây giờ bạn phải làm sao?

Bạn không thể đẩy bức tường đi chỗ khác.

Bạn không thể tự cứu được.

Cố gắng giúp kẻ khác và làm việc thiện cũng không thể cất bỏ được chướng ngại vật đó. Nếu tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thượng Đế, há chúng ta không còn hy vọng nào sao? Thượng Đế há gạt bỏ chúng ta hẳn rồi sao? KHÔNG!

Còn Tiếp

TIN LÀNH LÀ GÌ? (P1)

1

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC