LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN

Thứ Tư, 11/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

“Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó” Ô-sê 14:4

Câu này là cả một hệ thống thần học thâu gọn. Ai hiểu được ý nghĩa của nó là một thần học gia, và người nào lặn sâu được vào tánh cách đầy dẫy của nó là một bậc thầy đích thực trong Y sơ-ra-ên. Nó rút ngắn sứ điệp quang vinh của sự cứu rỗi đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Ý nghĩa câu ấy xoay quanh chữ “tốt” (freely có nghĩa là tự do vô điều kiện, nhưng không). Đó là phương pháp quang vinh, thích ứng của Đức Chúa Trời để khiến tình yêu thương từ trời tuôn chảy xuống đất, một tình thương tự nhiên tuôn chảy đều cho những kẻ không xứng đáng với nó, không thể mua chuộc hay tìm cầu nó. Lẽ dĩ nhiên đó là cách thế độc nhất để Đức Chúa Trời có thể yêu thương những kẻ như chúng ta.

Câu gốc trên đây là một đòn chí tử cho mọi ý niệm về tánh cách xứng đáng của loài người: “Ta sẽ yêu thương chúng nó vô điều kiện. Nếu chúng ta cần có chút gì để xứng hiệp với tình thương đó thì Ngài đã không yêu chúng ta vô điều kiện. Ít ra nó cũng làm giảm bớt, là một phần nào để ngăn cản tánh cách xứng đáng, xứng hợp kia. Nhưng câu ấy chép: “Ta sẽ yêu thương nó vô điều kiện”. Chúng ta than phiền rằng?: “Lạy Chúa, lòng con cứng cõi quá!” “Ta sẽ yêu ngươi vô điều kiện” “Nhưng con không cảm thấy cần Đấng Christ như con muốn” “Ta không yêu ngươi vì ngươi cảm thấy cần được yêu thương; Ta yêu ngươi vô điều kiện”. “Nhưng con không cảm thấy mình có tinh thần mềm mại như con muốn”.

Hãy nhớ rằng tinh thần mềm mại không phải là một điều kiện, vì không có một điều kiện nào cả; giao ước của ân điển không có một điều kiện nào hết, cho nên chúng ta là những người không có điểm nào là xứng đáng, có thể bạo dạn nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời đã được dành cho chúng ta trong Chúa Christ Giê-xu khi Ngài phán: “Ai tin Ngài sẽ không bị định tội”.  Thật là phước hạnh khi biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta vô điều kiện bất cứ lúc nào, không cần chuẩn bị không cần chúng ta phải xứng đáng nhận lãnh, không cần tiền, không đòi giá!

“Ta sẽ yêu chúng nó vô điều kiện. Câu nầy khuyên mời những người sa ngã hãy trở về; chắc chắn là câu này đã được viết đặc biệt cho số người ấy: “Ta sẽ chữa lành sự sa ngã của chúng; ta sẽ yêu chúng nó vô điều kiện”. Thưa bạn là người đã sa ngã! Chắc là lòng khoan dung quảng đại của lời hứa này sẽ làm tan vỡ lòng bạn, và bạn sẽ trở lại tìm cầu mặt người Cha mà bạn từng gây tổn hại.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC