HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

TRẮNG HƠN TUYẾT

Thứ Hai, 12/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Thi-thiên 51

Câu căn bản: …Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Câu 7b.

Suy niệm: Trong nhiều thế kỷ màu trắng được người ta cho là tượng trưng cho tinh sạch. Tiên tri Ê-sai 1:18 viết: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ thắm như vải điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên.’

Tuyết trắng đến nỗi người ta có thể thấy bất cứ vật gì rơi trên tuyết dù nhìn từ rất xa. Chúng ta có thể kiếm ra vật gì thật trắng, như áo mới giặt, như khi đặt bên cạnh tuyết, áo ấy cũng xem như bẩn.

 Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ mình về phương diện luân lý đạo đức cũng khá tốt và trong lành, không như những người khác. Nhưng khi đem so với đức thánh khiết của Chúa, chúng ta thật nhơ bẩn xấu xa.

Nhưng Chúa vẫn thương chúng ta mặc dù chúng ta phạm tội và ô uế. Chúa đã quyết định ban cho chúng ta một sự tinh sạch mà chúng ta không bao giờ đạt đến được bằng khả năng của mình. Ngài đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thay chúng ta trên thập giá để làm việc ấy. Khi nào tội ác của chúng ta được huyết của Chúa Giê-xu tẩy rửa thì chúng ta được trắng như tuyết trước mắt Chúa.

Không “thuốc tẩy” nào của loài người như những việc công nghĩa hay tư tưởng thanh sạch có thể làm cho chúng ta tinh trắng như thế.

Chỉ có huyết quý báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể tiếp tục thanh tẩy chúng ta khỏi tội sau khi Chúa đã cứu chúng ta.

Hãy suy niệm về chân lý huyền diệu đó. Hãy nhận chân lý đó cho chính đời mình.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC