ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

TRÊN BÀN THỢ GỐM

Thứ Sáu, 08/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 18:3, 4

Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, này, nó đương nắn đồ trên cái bàn xoay. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm.

Khi Giê-rê-mi xuống nhà người thợ gốm, ông ta đang bận rộn công việc của mình trên cái bàn xoay. Bàn xoay này được làm bằng hai tảng đá. Thợ gốm sẽ nắn đất sét trên một tảng đá cao và phẳng. Có một trụ thẳng đứng nối tảng đá này với tảng đá bên dưới, rồi thợ gốm dùng chân mình mà đẩy. Khi bàn xoay quay, thợ gốm sẽ tạo dáng cục đất sét tròn đang xoay thành một chiếc bình.

Không phải thợ gốm chỉ vui đùa với công việc mà mình ưa thích đâu! Ông ta đang chăm chú làm việc đấy. Ông có một mục đích hướng nghiệp đang khi lao nhọc sản xuất những chiếc bình này.

Thợ gốm thường có một tiêu chuẩn rất cao cho công việc của mình. Chú tâm theo dõi, Giê-rê-mi thấy khi không thỏa lòng với hình dạng của chiếc bình, ông sẽ bóp nát bình và vo thành một cục tròn để làm lại từ đầu. Sai ở khâu nào? Giê-rê-mi không đề cập nan đề chính xác là gì. Có lẽ đất sét không được sạch và thợ gốm quyết định làm một chiếc bình ít “kiêu căng” hơn.

Giê-rê-mi tiếp tục theo dõi thợ gốm làm lại chiếc bình và thấy cuối cùng ông đã tạo ra chính xác như điều ông muốn. Ông hoàn toàn có quyền về những quyết định của ông với cục đất sét ấy. Ông đã làm nghề gốm cả đời nên ông biết rõ nghề nghiệp của mình.

Giống như thợ gốm với đất sét, Chúa cũng có toàn quyền kiểm soát trên dân sự của Ngài. Nếu Chúa đau buồn về sự không tinh sạch của một số người giữa vòng dân sự Ngài, Ngài có thể vò nát họ thành những viên tròn và nắn lại.

Chúa là Thợ Gốm đầu tiên. Ngài đã nắn con người đầu tiên từ bụi đất (Sáng 2:7) Chữ "nắn" (form) trong tiếng Hê-bơ-rơ là động từ của chữ "thợ gốm" (potter).

Chúa đã nắn nên con người đầu tiên giống như thợ gốm nắn đất sét. Giê-rê-mi cũng nghe một từ giống như vậy khi Chúa gọi ông lần đầu. Ta đã tạo nên, nắn nên ngươi từ trong bụng mẹ ngươi (1:5). Ngài cho Giê-rê-mi hình ảnh ấy để ông nhớ mãi. Chúa là Thợ Gốm, đã hình thành Giê-rê-mi nên một con người độc đáo như mẫu mà Ngài muốn.

Thợ gốm không bao giờ ngang hàng với đất sét (Ê-sai 29:16). Chúa là thợ gốm và Bạn là đất sét (Ê-sai 64:8) Chúa đã tạo nên Bạn, hình thành kiểu cách của Bạn, vì thế Bạn phải cầu nguyện với Ngài để biết Ngài và biết chính Bạn nữa (Thi Thiên 119:73).

Chúa đã dùng những cách nào để uốn nắn Bạn thành chiếc bình của Ngài?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC