CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

TRÌ HOÃN VÌ TƯỞNG MÌNH CÓ NHIỀU THÌ GIỜ

Thứ Năm, 12/10/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Có một chuyện ngụ ngôn về ba con quỉ học việc. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói và Satan là chúa quỉ về những kế hoạch cám dỗ và làm hại người ta. Con quỉ thứ nhất nói:

- Tôi sẽ bảo với mọi người là không có Thượng Đế.

Satan đáp:

- Điều đó không lừa dối được nhiều người, vì họ biết là có một Thượng Đế.

Con quỉ thứ hai nói:

- Tôi sẽ bảo họ là không có địa ngục.

Satan trả lời:

- Mi sẽ không lừa dối ai dược bằng cách đó. Ngay đến bây giờ loài người vẫn biết có địa ngục dành cho tội lỗi.

Con quỉ thứ ba nói:

- Tôi sẽ bảo với loài người là đừng có vội vã làm gì.

Satan đáp:

- Đi đi! Mày sẽ làm hại được vô số người bằng cách đó!

CẦU NGUYỆN NHƯ Ê-LI

MỘT LỜI CẦU THAY LINH NGHIỆM

CON CHIÊN BƯỚNG BỈNH

MỘT CÁCH TỈNH THỨC LINH HỒN NGƯỜI TA

1GIĂNG 1:7

1 2 3 4 5 ... 95 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC