CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

TRONG ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC ĐỔI MỚI

Chủ Nhật, 03/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Trong một cuộc mít-tin, một nhà chính trị đã chỉ vào một người nghèo khổ, rách rưới, dõng dạc tuyên bố:  

- Chủ nghĩa của tôi có thể đem lại cho anh này những thức ăn ngon và một bộ áo mới!

 

Thình lình trong đám đông có người đáp lớn:

- Nhưng chỉ có Chúa Cứu Thế mới có khả năng đổi mới con người bên trong bộ áo mới ấy!

Trong khi các chủ nghĩa và tôn giáo đặt nặng vấn đề cải thiện nếp sống, thay đổi bề ngoài, coi như điều kiện tất yếu để thay đổi con người, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đặc biệt chú trọng về việc thay đổi đời sống bên trong để làm căn bản cho sự đổi mới toàn diện. Lời Chúa chép:" Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. (LL).  

 

 

 

KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-XU

CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC

GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO

NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN

1 2 3 4 5 ... 56 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC