CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

TRUNG TÍN CHO ĐẾN CHẾT

Thứ Bảy, 07/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Người ta kể lại rằng, giáo phụ Polycarpe (69-1 50 SC), là môn đệ của sứ đồ Giăng, trong cơn bắt bớ, ông bị bắt giải đến trước mặt quan thống đốc. Họ bảo ông, nếu muốn sống, hãy rủa sả Đấng Cứu Thế đi, tức khắc sẽ được tha tự do. Nhưng ông khẳng khái đáp:

Tôi hầu việc Đấng Cứu Thế 86 năm nay, Ngài chỉ ban ơn cho tôi chớ không hề giáng họa. Ngài là Chúa và là Cứu Chúa của tôi, làm sao tôi rủa sả Ngài cho được.

Kết quả người ta đưa ông lên giàn thiêu và bị thiêu sống. Ông trung tín với Chúa cho đến chết.

Lời Chúa phán: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống" (Khải Huyền 2:10).

NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH CHẾT ĐỂ CỨU KẺ KHÁC

BÓNG CON LỪA

ĐIỀU CHÚA CỨU THẾ CÓ THỂ LÀM

GIÁNG TRẦN

PHẢI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

1 2 3 4 5 ... 95 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC