LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

TỰ XÉT CHÍNH MÌNH

Thứ Sáu, 17/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, và lo săn sóc các đoàn bò của con”  Châm Ngôn 27:23

Tất cả các thương gia khôn ngoan đều thỉnh thoảng kiểm điểm lại hàng hóa tồn kho trong khi tính sổ để xét xem mình còn những gì, hầu đoán định dứt khoát là công việc làm ăn của mình có thạnh lợi hay không. Mỗi người khôn ngoan của nước trời đều sẽ kêu lên: “Lạy Đức Chúa Trời, xin tra xét tôi và thử lòng tôi”, và thường dành riêng những gì giờ đặc biệt để tự xét mình hầu tìm xem mọi sự giữa Đức Chúa Trời với linh hồn mình có êm đẹp chăng. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đấng có tài dò xét lòng người và đời xưa, các tôi tớ Ngài đã từng biết danh Ngài là “Chúa hay dò xét tấm lòng và thử thách bụng dạ con cái loài người”.

Tôi xin nhơn danh Ngài để thúc đẩy bạn tra xét cẩn thận và thử nghiệm nghiêm chỉnh tâm trạng của bạn, e bạn hụt mất sự yên nghỉ đã hứa chăng. Đó là việc mà tất cả những người khôn ngoan đều làm và cũng là điều Đức Chúa Trời vẫn làm cho tất cả chúng ta. Tôi khuyên bạn hãy tự làm lấy cho mình hôm nay. Mong rằng vị thánh đồ cao niên nhứt sẽ nhìn kỹ vào phần nền tảng của lòng tin kính mình, vì mái tóc hoa râm có thể che khuất một tấm lòng đen đúa; ước sao cho người trẻ tuổi tự xưng tín đồ không khinh thường lời cảnh cáo nầy, vì tuổi thanh xuân có thể liên hiệp với sự giả hình. Thỉnh thoảng lại có một cây hương nam ngã xuống giữa vòng chúng ta. Kẻ thù vẫn tiếp tục gieo cỏ lùng vào lúa mì. Tôi không nhằm mục tiêu gieo nghi ngờ, sợ hãi vào tâm trí bạn; nhưng thật ra thì tôi mong rằng ngọn gió có hơi mạnh là việc tự xét mình nầy sẽ đẩy chúng nó đi xa.

Chúng ta không giết chết sự an ninh đích thực, nhưng phải giết chết sự an ninh của xác thịt đi; chúng ta không giết chết lòng tin cậy, nhưng phải đánh đổ lòng tin cậy của xác thịt; chúng ta không phá hủy sự bình an, mà phá hủy sự bình an giả tạo. Tôi nhơn danh huyết báu của Đấng Christ, là huyết không đổ ra để khiến bạn trở thành người giả hình nhưng để cho những linh hồn chơn thật dâng lên lời tán tụng Ngài, xin nài khuyên bạn hãy tra xét và coi chừng, kẻo cuối cùng, lời Chúa phán về bạn sẽ là: “Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken: ngươi đã bị cân và thấy là kém thiếu”.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC