LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

VẦNG ĐÁ CỦA CÁC THỜI ĐẠI

Chủ Nhật, 11/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là Vầng đá của các thời đại”  Ê-sai 26:4

Vì có một Đức Chúa Trời như thế để tin cậy, chúng ta hãy nương dựa trọn vẹn trên Ngài. Xin chúng ta hãy nương tựa trọn vẹn trên Ngài. Xin chúng ta hãy quyết định loại bỏ mọi điều vô tín, cố gắng thánh toán mọi nghi ngờ, sợ hãi là những điều vẫn quấy rối sự yên vui của chúng ta. Một khi Đức Chúa Trời đã là nền tảng cho chúng ta tin cậy thì không còn lý do gì để chúng ta sợ hãi nữa. Bậc cha mẹ sẽ rất buồn lòng nếu con cái không chịu tin cậy mình; và nếu chúng ta đặt quá ít niềm tin vào Cha thiên thượng là Đấng chẳng bao giờ để chúng ta thiếu thốn điều gì hay sẽ để chúng ta bị thất bại, thì thật là không tử tế, quảng đại.

Nếu sự nghi ngờ bị loại hẳn ra khỏi nhà Đức Chúa Trời thì thật là điều tốt; nhưng phải coi chừng là ngày nay, sự vô tín cổ xưa vẫn còn lanh lẹ y như vào thời của tác giả thi thiên, khi ông hỏi rằng: “Phải chăng sự nhơn từ Ngài đã bị xóa sạch đời đời và ân huệ Ngài không còn nữa?” Đa-vít không bị thử thách lâu dài trước lưỡi gươm của người khổng lồ Gô-li-át đầy sức mạnh nhưng ông đã nói: “Không hề có lưỡi gươm so kịp với nó. Ông đã thử lưỡi gươm này ngày trong tuổi thanh xuân và được thắng và nó đã chứng minh rằng nó là một loài kim khí tốt, cho nên mãi mãi về sau, ông vẫn ca ngợi Chúa về lưỡi gươm ấy. Chúng ta cũng có thể nói tốt y như vậy cho Đức Chúa Trời chúng ta, vì cả trên trời lẫn dưới dất, đều không có ai giống như Ngài.

“Đấng Thánh phán: Ngươi sẽ ví sánh ta với ta? Hay đặt ai ngang với ai? Không có vầng đá nào giống như tảng đá của Gia-cốp; chính các kẻ thù của chúng ta cũng phải nhận xét như vậy, thay vì để cho sự nghi ngờ nảy trong lòng, chúng ta phải noi gương Ê-li, bắt cả đoàn tiên tri đáng ghét của Ba-anh đem đi giết dưới khe; về dòng nước chúng ta sẽ đem họ đến để giết đi, hãy chọn dòng thác thiêng liêng lưu xuất từ hông bị thương của Cứu Chúa.

Chúng ta đã chịu đựng nhiều thử thách, nhưng chưa bao giờ bị ném vào chỗ mà chúng ta không thể tìm được nơi Đức Chúa Trời tất cả những gì chúng ta có cần. Vậy hãy vững lòng tin cậy luôn vào Ngài, tin chắc rằng Ngài là sức mạnh đời đời (vầng đá các thời đại), là sự tiếp trợ là nơi nương tựa để đứng vững của chúng ta như trong quá khứ.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC