LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

VẬY NGƯƠI CẬY AI?

Thứ Tư, 13/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Vậy ngươi cậy ai” Ê-sai 36: 5

Thưa quý độc giả, đây là một câu hỏi quan trọng. Hãy nghe câu trả lời của người tín đồ Đấng Christ, xem đó có phải là câu trả lời của chính bạn chăng?: “Tôi cậy ai à? Tôi tin cậy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một. Tôi tin Đức Chúa Cha, tin rằng Ngài đã chọn tôi từ trước buổi sáng thế, tôi tin Ngài dùng quyền năng thần hu của Ngài để cung cấp mọi sự cho tôi, dạy dỗ tôi, dẫn dắt tôi, sửa trị tôi nếu cần, và đưa tôi về nhà riêng của Ngài là nơi có rất nhiều chỗ ở.

Tôi tin Đức Chúa Con, người mang tên Giê-xu Christ quả thật là Đức Chúa Trời. Tôi tin cậy Ngài để nhờ sự hi sinh của Ngài cất hết tội lỗi tôi đi, và trang điểm cho i bằng sự công nghĩa của Ngài. Tôi tin cậy Ngài là Đấng Cầu thay cho tôi, để trình những lời cầu nguyện và những ước vọng của tôi trước ngôi Cha Ngài, tôi tin cậy Ngài là Trạng sư cho tôi trong ngày trọng đại cuối cìng để biện hộ cho tôi, xưng nghĩa tôi. Tôi tin Ngài vì địa vị hiện tại của Ngài, vì những gì Ngài đã làm và vì những gì Ngài đã hứa là Ngài sẽ làm.

tôi tin cậy Đức Thánh Linh, Ngài đã bắt đầu cứu tôi khỏi nguyên tội; tôi tin rằng Ngài sẽ trục xuất tất cả các tội ấy; tôi tin cậy Ngài để kiềm chế tánh tình tôi, bắt phục ý chí tôi, soi sáng tâm trí tôi, tra xét mọi ước muốn tôi, an ủi tôi khi thất vọng, giúp đỡ chỗ yếu đuối, khiếm khuyết của tôi, và soi sáng chốn tối tăm của tôi; tôi tin cậy Ngài ngự trị trong lòng để làm sự sống cho tôi, để làm Vua cai trị tôi, để thánh hóa tôi trọn vẹn, cả tâm thần, linh hồn và thân thể, rồi sau đó, sẽ cất tôi lên trời để cùng sống với Ngài trong ánh sáng đời đời”.

Ôi lòng tin cậy phước hạnh! Tin cậy Đấng mà quyền năng không bao giờ vơi cạn, mà tình thương không bao giờ phai lạt, sự thành tín không bao giờ sai chạy, sự khôn ngoan không bao giờ bối rối, và sự nhân từ trọn vẹn không bao giờ suy giảm? Phước cho quý độc giả nếu bạn đang tin cậy Ngài. Một khi đã có lòng tin cậy như vậy, bạn sẽ hưởng được sự hòa bình ngay bây giờ và vinh quang trong đời hầu đến; nền tảng của lòng tin cậy ấy sẽ chẳng bao giờ lây chuyển.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC