MỖI NGÀY VỚI CHÚA

VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI?

Thứ Ba, 11/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook   
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội…”  (Rô-ma 5:12)   

Có khi nào bạn tự hỏi mọi người trên thế giới từ đâu mà có không? Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả! Sau khi Ngài sáng tạo trái đất đẹp đẽ này, Ngài đã dựng nên một người đầu tiên. Ngài dựng nên con người từ bụi đất và hà sự sống vào. Đức Chúa Trời đặt tên cho người này là A-đam. Sau đó, Đức Chúa Trời làm cho ông A-đam ngủ mê và lấy một xương sườn của ông để làm nên người nữ đầu tiên. Đức Chúa Trời ban cho ông A-đam người nữ để làm vợ. Bà tên là Ê-va. Ông A-đam và bà Ê-va sống trong một khu vườn đẹp đẽ do Đức Chúa Trời dựng nên. 

 

Sau một thời gian, hai ông bà đã sinh được nhiều người con. Khi những người con này lớn lên, họ lại sinh ra những đứa con khác.

Chẳng bao lâu con người sinh sôi đầy dẫy trên đất, từ thời đó cho đến ngày nay không sao đếm được số người đã sống trên địa cầu! 

 

Không phải vì Đức Chúa Trời cô đơn nên Ngài dựng nên con người. Ngài dựng nên chúng ta là để chúng ta có thể yêu Ngài và ca ngợi Ngài. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen...” (Thi Thiên 48:1). Đức Chúa Trời muốn con người ca ngợi  Ngài vì cớ Ngài rất cao cả và tốt lành.

Mỗi khi bạn nhìn thấy mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã làm nên, bạn có thể nói: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!” Bạn có thể ca ngợi Ngài khi cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa rằng bạn yêu kính Ngài và bạn cần Ngài. Dầu bạn ca ngợi Đức Chúa Trời nhiều đến mức nào đi nữa thì vẫn chưa đủ. 

Viết ra ba điều bạn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay.   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau: Kính lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã dựng nên con. Con yêu kính Ngài và ca ngợi Ngài vì Ngài thật vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC