ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

VÌ SAO HỌ LÌA BỎ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐT LÀNH?

Thứ Năm, 11/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:11

Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân Ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích!

Đức Chúa Trời đã đặt một câu hỏi tu từ qua Giê-rê-mi. Câu hỏi là "đã từng có dân tộc nào thay đổi thần của mình chưa?" Câu trả lời mà mọi người mong đợi là "Chưa". Các dân tộc vẫn giữ thần của họ trong bao thế kỷ qua.

Để nhấn mạnh câu hỏi, Giê-rê-mi kêu gọi một hội chúng quốc tế. Đức Chúa Trời đã nhóm hiệp các sứ giả đến tận cực tây như Ki-tim và cực đông như Kê-đa (2:10).

Không dân tộc nào đã từ bỏ thần của họ. Thế thì dân Giu-đa càng phải giữ và thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật của họ là dường nào!

Chúa đã vô cùng tốt lành đối với họ. Ngài đã biệt riêng họ là dân thánh cho Ngài (2:3) Ngài đã ban cho họ vùng đất đượm sữa và mật (2:7). Tại sao họ lại muốn lìa bỏ Ngài?

Lịch sử của dân tộc Giê-rê-mi bày tỏ câu trả lời. Các bậc tiền bối của họ đã nhanh chóng quên việc Chúa giải cứu họ khỏi xứ Ê-díp-tô (Thi Thiên 106:13). Họ đã dựng nên hình tượng của một con bò vàng, và như thế họ đã đổi sự vinh hiển của mình để lấy hình tượng của một con vật ăn cỏ: Họ đã quên Đấng giải cứu họ (Thi Thiên 106: 19-21).

Họ quên ơn Ngài vì lúc nào họ cũng nghĩ đến mình. Khi đã quên Chúa, thật dễ dàng để họ lại đi thêm một bước xa lánh Ngài. Sứ điệp rất rõ ràng của Giê-rê-mi là dân sự của Đức Chúa Trời đã từ bỏ Ngài (2:13). Họ đã từ bỏ sự vinh hiển của mình bằng cách xa cách sự vinh hiển của Ngài.

Giê-rê-mi rao giảng rằng họ đã hoán đổi sự vinh hiển của mình để nhận lấy điều chẳng giá trị gì. Đức Chúa Trời uy nghiêm đã từng là vinh hiển của họ. Bởi sự chọn lựa ngu dại, họ đã bỏ mất sự vinh hiển và thế vào bằng một điều khác.

Nhiều thế kỷ sau đó, con người không còn khôn ngoan nữa. Họ tự cho mình là khôn ngoan mà thật ra là điên dại. Họ đã đổi những gì họ biết về vinh hiển Đức Chúa Trời để lấy hình tượng của những vật thọ tạo (Rô-ma 1:23).

Họ đã quên Ngài, đã từ bỏ Ngài và đã hoán đổi Ngài. Bạn không bao giờ được đi theo khuynh hướng của họ. Nhớ đừng bao giờ quên Chúa.

Bạn đang làm gì mỗi ngày để giữ chính mình không quên Chúa?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC